economie

02 okt 2009, 08:08

KvK Noord eerste met subsidie voor verminderen regeldruk ondernemers

De Kamer van Koophandel Noord-Nederland zet als eerste Kamer in Nederland een landelijkesubsidieregeling in van het Ministerie van Economische Zaken. Deze regeling wordt gebruikt voor deregulering en het terugdringen van de administratieve lastendruk voor ondernemers.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Hiermee stimuleert de Kamer van Koophandel een samenwerkingsverband van acht gemeenten in Friesland en Groningen dat voor dit doel maatregelenplannen heeft uitgewerkt.In de gemeenten Achtkarspelen, Dantumadeel, De Marne, Dongeradeel, Grootegast, Marum, Kollumerland en Zuidhorn zijn regels en vergunningen beoordeeld op hun nut en noodzaak. Dit heeft geleid tot maatregelen die deregulering en vermindering van administratieve lastendruk voor ondernemers tot doel hebben. Hierdoor kan bijvoorbeeld het aanvragen van een bouwvergunning sneller verlopen.

De gemeenten gaan nu uitwerken welke regels en vergunningen afgeschaft of versoepeld kunnen worden. Dit leidt tot versterking van het ondernemingsklimaat. Door de vermindering van regeldruk kan het bedrijfsleven slagvaardiger opereren.