economie

13 jul 2001, 00:12

Kamers van Koophandel uiten ongenoegen over afspraken kilometerheffing

De Kamers van Koophandel in de drie Noordelijke provincies hebben bezwaar tegen de afspraken die in het kabinet zijn gemaakt over de kilometerheffing. De kamers hebben hun kritiek geuit in een brief die zij naar minister Netelenbos van Verkeer en Waterstaat hebben gestuurd. De invoering van de ongedifferentieerde kilometerheffing is nadelig voor de concurrentiepositie van Noord-Nederland. Dat strookt niet met het streven naar versterking van de economische structuur uit kompas voor het Noorden.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Volgens de voorstellen wordt het gebruik van de auto uitgangspunt van de heffing. De Kamers van Koophandel staan hier achter omdat automobilisten via de beïnvloeding van de variabele kosten een bewustere keuze kunnen maken voor en vorm van vervoer.