economie

28 feb 2012, 10:10

JOVD wil gemeente onder curatele laten stellen

De JOVD, de jongerenorganisatie van de VVD, wil dat de gemeente Groningen onder curatele wordt gesteld door het Rijk. De JOVD maakt zich ernstige zorgen over de financiële positie van de gemeente. Met name wethouder Dekker strooit volgens de liberalen met geld. ,,We hebben er geen enkel vertrouwen meer in dat deze coalitie van linkse partijen de financiële problemen gaat oplossen'', aldus de JOVD.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Afgelopen vrijdag werd bekend dat het tekort op de gemeentelijke begroting in drie maanden is gegroeid van 21 miljoen euro naar 54 miljoen euro.

De JOVD signaleert drie problemen bij de gemeente. Ten eerste vinden de liberalen dat de gemeente veel te veel uitgeeft omdat er o.a. te veel ambtenaren in dienst zijn. Daarnaast zijn te veel financieel slecht onderbouwde plannen waarvan de gemeente het volledige risico draagt. Ook heeft Groningen te maken met teveel tegenvallers.

De jonge liberalen willen dat de provincie samen met het Rijk ingrijpt en roept daarom de VVD-fractie in de gemeenteraad op om het plan te ondersteunen. Of dat ook gaat gebeuren, is niet duidelijk.