economie

04 mrt 2010, 09:09

Groningen Airport Eelde-directeur dolblij met handtekening minister Camiel Eurlings: 'drie keer hopelijk scheepsrecht'

De ministers van Verkeer en Waterstaat en VROM hebben laten weten dat er geen bezwaren meer zijn tegen de baanverlenging op Groningen Airport Eelde. Dat is de derde keer dat de ministers toestemming willen geven voor de verlenging, zegt Jos Hillen, directeur van Groningen Airport Eelde, op FinancieelGroningen.nl

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Ondertussen wordt er al hard gewerkt aan de voorbereiding van de baanverlenging: de gemeente Tynaarlo is begonnen met het voorbereiden van de bestemmingsplanwijziging en onder leiding van de luchthaven is een projectteam gevormd met alle betrokken overheidspartijen om alle procedures in de afrondingsfase zo gestroomlijnd mogelijk af te ronden en uit te voeren. Want, zo betoogt Hillen, ‘drie keer is scheepsrecht’.

Zie voor de volledige blog Financieel Groningen.