economie

13 sep 2011, 11:11

Groningen decor voor internationale top-conferentie over kanalen

Van maandag 19 tot en met donderdag 22 september wordt in Martiniplaza in Groningen een groot, internationaal congres over kanalen georganiseerd. De World Canals Conference (WCC) is het grootste internationale congres ter wereld over alles dat te maken heeft met oude en nieuwe kanalen. De WCC wordt ieder jaar in een ander land gehouden en is voor het eerst in Nederland. Aan het vierdaagse congres nemen meer dan tweehonderd specialisten uit achttien landen deel.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het congres wordt georganiseerd door Inland Waterways International (IWI), een non-profit organisatie die wereldwijd het behoud, gebruik, herontwikkeling en duurzaam beheer van waterwegen stimuleert, in samenwerking met het Groningen Congres Bureau. Op de conferentie staan de thema’s economie, ruimtelijke ordening, cultuurhistorie, technologie en ecologie centraal. Doel van het congres is meer aandacht voor de waterinfrastructuur te krijgen en te bestendigen.

De conferentie bestaat uit vier intensieve conferentiedagen met presentaties en tien werkbezoeken in het noorden van het land, waaronder de provincies Groningen, Friesland, Drenthe en in Duitsland, per bus en schip. Waterways-Ways of Value is de titel van het congres, waar veel aandacht zal voor de nieuwste ontwikkelingen rond binnenlandse waterwegen en recreatieve vaarroutes..

Tijdens de conferentie zal tevens de ‘Verklaring van Groningen’ worden ondertekend. De ondertekenaars hiervan onderschrijven noodzakelijk geachte duurzame aandacht voor kanalen, als elementair onderdeel van het watersysteem, als dragers voor gebiedsontwikkeling en als pilaren van culturele identiteit. Het doel van de ‘Verklaring van Groningen’ is deze geaccepteerd te krijgen door de Europese Unie.

Meer informatie over het congres is te vinden op:

http://www.worldcanalsconference2011.nl/