economie

08 jan 2010, 10:10

ING krijgt belang in Gronings-Friese NDC|VBK de uitgevers

Per 30 december 2009 heeft NDC|VBK een nieuwe financiering met haar huisbankier ING afgesloten. Het betreft de herfinanciering van de bestaande schuld van € 325 miljoen die was ontstaan door substantiële investeringen en meerdere acquisities in de afgelopen jaren. Door middel van een emissie wordt het eigen vermogen versterkt met € 90 miljoen en de bankschuld aanzienlijk teruggebracht. Hiermee wordt een gezonde verhouding gecreëerd tussen eigen en vreemd vermogen. De lening van € 235 miljoen is inclusief de financiering van het werkkapitaal.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De overeenkomst is aangegaan voor een periode van vier jaar en biedt het bedrijf in de toekomst voldoende ruimte voor innovatie en ontwikkeling. NDC|VBK geeft in het huidige economische klimaat de voorkeur aan een overeenkomst met huisbankier ING boven het aantrekken van een andere aandeelhouder.

Voorzitter van de Raad van Bestuur van NDC|VBK Jan de Roos is tevreden over deze overeenkomst. "De onderneming heeft nu de ruimte en de stabiliteit om zich volledig op de markt te kunnen richten. Alle aandacht moet gaan naar het behouden en versterken van onze posities in de educatieve markt, de markt van algemene boeken en die van de Noordelijke regionale kranten. Focus op onze markten vandaag legt de basis voor succes van morgen."


NDC|VBK de uitgevers is een toonaangevende uitgeverij in het Nederlandse taalgebied. Het bedrijf is in 2005 ontstaan uit een fusie tussen de Noordelijke Dagblad Combinatie en Veen Bosch & Keuning Uitgevers. NDC|VBK de uitgevers kent een grote diversiteit aan uitgeverijen met een rijk portfolio van algemene, literaire en non fictie boeken, educatieve uitgaven en regionale dag- en weekbladen. Bij NDC|VBK werken 2.000 mensen. Samen realiseren zij een omzet van circa € 350 miljoen.
Investeringen en acquisities in de afgelopen jaren zijn onder andere: pers NDC Print, ThiemeMeulenhoff, Ankh Hermes, Inmerc, Bright en ebook.nl


Zie ook:  www.ndcvbk.nl