economie

23 aug 2010, 11:11

Informatieavond rond Blauwestad

Hoe moet het nu verder met Blauwestad? Daarover houdt de provincie Groningen dinsdagavond samen met de Gemeente Oldambt een informatieavond over de ontwikkelingsvisie die Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen en B en W van Oldambt hebben geschreven. De avond is bedoeld voor bewoners, ondernemers en geïnteresseerden.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Volgens de ontwikkelingsvisie moeten er duidelijke keuzes worden gemaakt waar in Blauwestad wel en waar niet kavels aangeboden worden, omdat het kavelaanbod nu groter is dan de vraag. Ook moet er verder worden gegaan met het versterken van de recreatie en het toerisme in het gebied en het op orde brengen van de basisinfrastructuur.

Het Dorp wordt Het Havenkwartier, een centrale plek waar mensen samenkomen, met horecavoorzieningen, reuring en levendigheid. Verder moeten Blauwestad en zijn omgeving beter met elkaar worden verbonden en er moet een uitgekiende marketingstrategie worden ontwikkeld.

De avond vindt plaats op dinsdag 31 augustus ‘In den Stallen’ in Winschoten om 20.00 uur.