economie

13 jul 2016, 10:10

Industrie Convenant Eemsdelta: nieuwe stap naar duurzaam chemiecluster Eemsdelta

Industrie Convenant Eemsdelta: nieuwe stap naar duurzaam chemiecluster Eemsdelta

De provincie Groningen, Industriepartners, NOM, Groningen Seaports en de Samenwerkende Bedrijven Eemsdelta (SBE) hebben dinsdagavond het Industrie Convenant Eemsdelta 2016-2020 ondertekend. Hiermee conformeren de ondertekenende partijen zich aan een gezamenlijke visie voor groei en verduurzaming van industrie, werkgelegenheid en economie in de regio.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Volgens de provincie leggen de ondertekenende partijen met de ondertekening van het manifest het fundament onder het verder uitbouwen van de samenwerking. De Eemsdelta moet zo in de toekomst de belangrijkste regio voor biochemische industrie in Nederland worden.

Voor de toekomst van de chemische industrie in de Eemsdelta is het van essentieel belang dat de industrie in de regio verduurzaamt. Hiervoor gaan de landbouw-, chemie- en energiesector in de Eemsdelta actief samenwerken. Door uitbreiding van de bestaande industrie ontstaan er meer banen in de regio en wordt de economie verstevigd, zo is het idee.

Om de gezamenlijke ambities vorm te geven heeft de provincie Chris Henny aangesteld als porgrammamanager.  Henny is bekend met de regio en heeft jarenlange ervaring met grote investeringsprojecten in  de technische dienstverlening, waaronder bij Stork. Hij zal samen met de huidige partners actief bedrijven gaan werven en ontwikkelingen in de landbouw-, energie- en de chemiesector gaan aanjagen.

De Eemsdelta is nu het grootste energieknooppunt in Europa en het chemiecluster daar produceert 15 procent van de basischemie in Nederland.