economie

23 dec 2009, 09:09

IB-Groep Groningen vanaf 1 januari niet meer zelfstandig, maar onderdeel van: Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)

Op 1 januari 2010 fuseren de Centrale Financiën Instellingen (CFI) in Zoetermeer en de Informatie Beheer Groep (IB-Groep) in Groningen tot Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Deze fusie heeft als doel de administratieve lasten te verminderen en een efficiënte uitvoering en een betere dienstverlening aan klanten en instellingen te bereiken. De nieuwe hoofddirectie zal bestaan uit Directeur-Generaal Rob Kerstens, directeur Financiën, Services en ICT, Wim Westerbeek en (per 1 februari) Regina Riemersma, directeur Uitvoering en Dienstverlening. Voor Groningen is de fusie een gunstige ontwikkeling: er komen 120 functies over van Zoetermeer naar Groningen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Drs. R.J.A.(Rob) Kerstens (1954) was sinds december 2007 verantwoordelijk voor het tot stand brengen van de fusie tussen de IB-Groep en CFI. Vanaf april 2009 was hij op ad interim-basis hoofddirecteur van beide organisaties. Van 2000 tot en met 2007 was Kerstens directeur-generaal Primair - en Voortgezet Onderwijs op het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Daarvoor was hij onder meer plaatsvervangend secretaris-generaal bij hetzelfde departement.


W.J.(Wim) Westerbeek (1963) kwam in november 2006 in dienst bij de IB-Groep als concerncontroller. In de loop van 2008 werd Westerbeek benoemd als directeur Financiën en Economische Zaken. Vanaf 1 januari wordt hij verantwoordelijk voor de portefeuille Financiën, Services en ICT.


R.E.(Regina) Riemersma (1969) is nu nog directeur Asiel IND bij de Immigratiedienst. Zij gaat per 1 februari voor DUO werken. Riemersma krijgt de portefeuille Uitvoering & Dienstverlening, daarmee wordt zij verantwoordelijk voor alle dienstverlening aan instellingen en studenten. Deze functie is vrijgekomen omdat Jan Jurgen Huizing, het huidige lid van de hoofddirectie op deze functie, per 1 januari a.s. vertrekt.


DUO heeft de volgende hoofdtaken: bekostigen van onderwijsinstellingen, verstrekken van studiefinanciering en tegemoetkoming schoolkosten, innen van lesgelden en studieschulden, erkennen van diploma's, beheren Diplomabank, organiseren van school- en staats- en inburgeringsexamens, verzorgen van proces van aanmelding, selectie en plaatsing hoger onderwijs, verzamelen en beheren van onderwijsgegevens in diverse registraties, verrijken van onderwijsgegevens tot informatieproducten en fungeren als Nationaal Europass Centrum Nederland.


De Dienst Uitvoering Onderwijs wordt een baten-lastendienst. Een baten-lastendienst (de oude benaming is ‘agentschap’) is een uitvoerend organisatieonderdeel van een ministerie. Het is een afzonderlijke organisatie, maar valt hiërarchisch direct onder het departement. CFI was al een baten-lastendienst onder het ministerie van OCW. De IB-Groep is met ingang van 1 januari niet langer een zelfstandig bestuursorgaan. Bij de Dienst Uitvoering Onderwijs zijn circa 2000 mensen in vaste dienst.