economie

01 aug 2012, 11:11

"Hogesnelheidslijn tussen Amsterdam en Groningen terug op de kaart"

'Het wordt tijd dat de Noordelijke politiek een hogesnelheidslijn weer op de politieke agenda zet. De Statenfracties van de PvdA in Noord-Nederland stellen nu voor om de spoorlijnen tussen enerzijds Leeuwarden en Groningen en anderzijds Zwolle aanzienlijk te verbeteren. Dit vergt een investering van grofweg 1,4 miljard euro voor ongeveer 200 kilometer spoor. Als één investering niet maatschappelijk rendement oplevert is het deze wel. Voor 1.4 miljard Euro is zeker meer mogelijk. Veel beter is het dan om de hogesnelheidslijn opnieuw prioriteit nummer 1 geven in de ruimtelijk economische discussie, zeker nu op niet onterechte gronden de verbinding Groningen-Heerenveen is afgeserveerd’. Dat betoogt vandaag Frank Menger in het blog

www.financieelgroningen.nl

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door: