economie

14 jun 2012, 09:09

Henk Chin Sue stopt bij Gasunie

Drs. ir. Henk Chin Sue stopt per 1 juli van dit jaar bij de Gasunie. Hij legt zijn functie als CFO neer en treedt ook uit de Raad van Bestuur van Gasunie.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Henk Chin Sue is sinds 1 oktober 2002 als financieel directeur en later als CFO statutair bestuurder bij de Gasunie betrokken geweest. Hij blijft als speciaal adviseur voor de Raad van Bestuur verbonden aan het bedrijf tot 1 juli 2013.

De procedure voor het aantrekken van een opvolger van buiten is gestart. Drs. Klaas Niemeijer, Hoofd Corporate Finance van Gasunie, zal de functie tijdelijk waarnemen tot aan de benoeming van de nieuwe CFO.