economie

01 sep 2008, 13:01

Hans Wijers, hoogste baas Akzo Nobel, opent academisch jaar Faculteit Economie en Bedrijfskunde

Hans Wijers, oud-student van de economische faculteit van de RUG en tegenwoordig CEO van AkzoNobel N.V., opent dinsdag 2 september 2008 het academisch jaar van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De titel van zijn lezing is: 'The role of Dutch universities and companies in a globalizing world'. De feestelijke opening vindt plaats in de Aa-kerk in het centrum van Groningen en begint om 16.00 uur precies.

Het thema van de opening van het academisch jaar is ‘jubilea’. Het is 60 jaar geleden dat de (voormalige) Faculteit der Economische Wetenschappen werd opgericht. Daarnaast bestond de (voormalige) Faculteit Bedrijfskunde in 2007, ten tijde van de fusie tussen de beide faculteiten, 30 jaar.

Terugblik én start
Naast Hans Wijers spreken prof.dr. Luchien Karsten en dr. Herman de Jong van de faculteit een column uit, waarin zij terugblikken op deze periodes. Luchien Karsten, hoogleraar International Business and Management, zal de ontstaansgeschiedenis van bedrijfskunde belichten, zowel van het vakgebied als van de (voormalige) faculteit. Herman de Jong, universitair hoofddocent Economic and Social History, zal hetzelfde doen voor economie.

Met de opening van het academisch jaar viert de faculteit de start van het nieuwe collegejaar. Traditiegetrouw gebeurt dit met medewerkers, studenten en genodigden.