economie

12 nov 2001, 00:12

Handelstak Gasunie naar nieuw pand in Groningen aan Ketwich Verschuurlaan

De Handelstak van de Gasunie blijft toch voor Groningen behouden. Dit onderdeel van het bedrijf vertrekt niet naar Assen – zoals gevreesd - maar blijft in Groningen en gaat naar de Van Ketwich Verschuurlaan.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Na een gedegen oriëntatie op de regionale kantorenmarkt is als nieuwe locatie voor de handelstak van Gasunie de keuze gevallen op een gebouw aan de Van Ketwich Verschuurlaan in Groningen-zuid. Het contract is zeer onlangs getekend. In beginsel zullen alle medewerkers van de commerciële afdeling van Gasunie daarheen verhuizen en zoveel bijbehorende facilitaire staf als dienstig is en wat ruimte betreft mogelijk. In eerste instantie gaat het om een honderdtal medewerkers. Zeker is dat een deel van de stafdiensten, waarbij vooral moet worden gedacht aan financieel-economische en automatiseringsexperts, vooralsnog in het hoofdkantoor gehuisvest blijven. Er wordt hard aan gewerkt om de verhuizing nog voor de kerstperiode te realiseren.