economie

26 aug 2008, 20:08

Groningse zorginstellingen De Borg en ’t Gooregt krijgen 'dikke verkering'

Twee belangrijke zorginstellingen in de regio Groningen hebben deze week een intentieverklaring getekend om te gaan samenwerken. Ze willen op korte termijn een holding oprichten. Het is een stap die wellicht op termijn zal leiden tot een fusie.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De Borg Zorg en ’t Gooregt hebben al veel gemeen. Beiden leveren ouderenzorg in de breedste zin van het woord (verzorging, verpleging, thuiszorg, dagbehandeling, aanleunwoningen). De Borg (1100 medewerkers) doet dat op acht locaties in de stad Groningen. ’t Gooregt (750 medewerkers) op één locatie in Haren en één locatie in Hoogezand. [Zie ook www.deborgzorg.nl en www.gooregt.nl ]

Beide zorginstellingen blijven in de huidige vorm bestaan, maar gaan behoren tot een holding. Met name op het gebied van de ondersteunende diensten valt er volgens de directies winst te halen door het bundelen van krachten en efficiënter werken. De Borg en ’t Gooregt werken al enkele jaren samen op bijvoorbeeld het gebied van ICT en ontwikkeling van thuiszorg.

Waarom nu samen?


Samenwerking zal beiden voordeel opleveren, een fusie is niet uit te sluiten. Voorlopig is gekozen voor een ‘model’ waarin beide organisaties zelfstandig samenwerken onder de paraplu van een holding.