economie

12 nov 2007, 21:09

Groningse winkeliers kunnen schade gaan verhalen na winkeldiefstal

In de provincie Groningen gaat een nieuw project van start waarbij winkeliers schade kunnen verhalen op daders van winkeldiefstal. Dit zogenaamde SODA project is in Amsterdam succesvol en is op 13 november in Groningen geïntroduceerd.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Ondernemers die deelnemen aan het SODA (Schade verhalen Op DAders winkeldiefstal) project kunnen voor 151 euro verhaal halen op daders van winkeldiefstal, los van de strafrechterlijke vervolging. Van dit bedrag ontvangt de ondernemer 90 euro als genoegdoening voor de geleden overlast. De rest gaat deels naar een regionaal fonds dat opgezet wordt voor het opzetten van preventieve maatregelen ter voorkoming van winkeldiefstal en is deels voor de projectorganisatie.

Ondernemers die aan het project deelnemen, moeten eenmalig een veiligheidscheck laten uitvoeren. Bij een positief resultaat ontvangen zij een gevelbord dat in of buiten de winkel wordt opgehangen, waarop potentiële daders van winkeldiefstal gewaarschuwd worden voor de regeling. Als een winkeldief wordt betrapt, wordt door de ondernemer een formulier ingevuld, dat mede door de dader ondertekend wordt. Op dat moment heeft de ondernemer recht op de 90 euro schadevergoeding.

Het SODA project is een initiatief van de Stichting Overlast Donatie Amsterdam. In de hoofdstad is het project met groot succes gestart en is het aantal winkeldiefstallen teruggelopen met 40%. Ondernemers die een winkeldief hebben betrapt, wisten bijna allemaal de 90 euro te incasseren. De incasso wordt geregeld door de projectorganisatie.

Het SODA project is naar Groningen gehaald door het Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing en wordt uitgevoerd in samenwerking met de Stichting Veiligheidszorg Groningen, Stichting Overlast Donatie Amsterdam, MKB-Noord en de Kamer van Koophandel.

Op 13 november a.s. vindt de introductie van het project voor Groninger ondernemers plaats tijdens de jaarvergadering van de Groningen City Club. Hier wordt een presentatie over het project verzorgd en de eerste deelnemers geworven.

In de provincie Groningen werden in de periode van oktober 2006 tot en met september 2007 1.733 winkeldieven op heterdaad betrapt, waarvan 401 in de stad Groningen.