economie

23 jun 2011, 10:10

Groningse werkloosheid blijft dalen

Eind mei 2011 stonden er bij het UWV WERKbedrijf in de provincie Groningen 21.431 niet-werkende werkzoekenden (nww) ingeschreven. Een jaar eerder waren dat nog 22.407 personen. Het aantal werkzoekenden is de afgelopen twaalf maanden dus gedaald met 4,4 procent. In de afgelopen maand is de werkloosheid met 3,1 procent gedaald.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

In Nederland staan eind mei 2011 465.419 niet-werkende werkzoekenden ingeschreven. Een jaar eerder waren dat 500.265 personen. Het aantal niet-werkende werkzoekenden is in Nederland daarmee lager (-7 procent) dan vorig jaar. In de afgelopen maand is het aantal niet-werkende werkzoekenden landelijk gedaald met 2,0 procent.

Het nww-percentage – de niet-werkende werkzoekenden uitgedrukt als percentage van de beroepsbevolking – komt eind mei 2011 in Groningen uit op 8,3 procent. Landelijk ligt het percentage op 5,9 procent. Daarmee is het verschil tussen het Groningse en het landelijke niveau nu 2,3 procentpunt.

Begin juni kwam UWV WERKbedrijf met de Arbeidsmarktprognose 2011-2012. In dit rapport spreekt UWV WERKbedrijf de verwachting uit dat het aantal werkzoekenden in Groningen in 2011 en 2012 verder zal dalen.