economie

11 okt 2012, 10:10

Groningse welzijnswerkers ‘Sociaal werker van het jaar’

Coördinator Centrum Jeugd en Gezin bij de COP-groep, Evalien Verschuren en buurtmaatschappelijk Werker MJD Glimina Chakor zijn in de prijzen gevallen tijdens de uitreiking van de ‘Sociaal werker van het jaar Award 2012’.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Met de toekenning van de Publieksprijs aan de MJD-medewerker en de Juryprijs aan de CJG-coördinator waardeerden jury en publiek beide Groningers voor hun passie en inzet om wijkbewoners in stad te activeren.

De uitreiking vond op 10 oktober plaats tijdens het nationale welzijnsdebat 2012 in Ede.
De ‘Sociaal werker van het jaar’ wint met de juryprijs een bedrag van € 1000,- en deelname aan een zomerschool van het Oranjefonds. De publieksprijs van € 750,- is het resultaat van een stemronde onder alle deelnemers aan het welzijnsdebat.

Het College van B&W van Groningen is verheugd over de landelijke waardering. “Glimina Chakor en Evalien Verschuren laten in de praktijk zien waar Groningen als Sociale stad voor staat. Beide welzijnswerkers leveren een belangrijke bijdrage aan een solidaire stad, waarbij inwoners samen hun leven organiseren en niemand aan de kant blijft staan”, aldus het college.

Juryoordeel
Glimina Chakor is als buurtmaatschappelijk werker bij de MJD het gezicht en de bindende factor binnen de wijken Vinkhuizen, Paddepoel en Selwerd/Tuinwijk. Daarbij is zij goed in het versterken van de verantwoordelijkheid en ‘eigen kracht’ van allochtone vrouwen in de wijk. Door het stimuleren en activeren van deze vrouwen geeft Glimina op krachtige wijze uitvoering aan Welzijn Nieuwe stijl in Groningen.

Evalien Verschuren is een zeer toegankelijke professional die met passie en overgave wijkbewoners weet te binden. Met belangstelling voor iedereen en zonder te oordelen is Evalien in staat om mensen met elkaar in contact te brengen. Hierbij heeft zij een scherp oog voor ondernemerschap en het handelen vanuit de ‘eigen kracht’ van de wijkbewoner.

Sociaal werker van het jaar Award
De ‘Sociaal werker van het jaar Award’ is een prijs voor uitmuntende professionals, die zich onderscheiden door innovatief vakmanschap. Het gaat hierbij om medewerkers die een verbindende schakel vormen in hun eigen wijk en de toegevoegde waarde van het welzijnswerk zichtbaar maken voor anderen. De “Sociaal werker van het jaar Award” wordt dit jaar voor de derde keer uitgereikt en is een initiatief van Zorg + Welzijn; het platform voor sociale professionals.