economie

16 jun 2015, 16:04

'Groningse Uitdaging’: ondernemers helpen maatschappelijke organisaties

'Groningse Uitdaging’: ondernemers helpen maatschappelijke organisaties

De Stichting Groningse Uitdaging heeft een subsidie van 15.000 euro gekregen van het Oranje Fonds. Deze ‘ Groningse Uitdaging’ is een organisatie die vragen van maatschappelijke organisaties in de stad koppelt aan ondernemers die uitkomst kunnen bieden.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Met deze subsidie ondersteunt het Oranje Fonds de projectorganisatie van de Groningse Uitdaging, die verantwoordelijk is voor de dagelijkse werkzaamheden van de stichting. Voor het overige werken alle betrokkenen bij de Groningse Uitdaging onbezoldigd. Dat is immers de kern van de Uitdaging: met gesloten beurzen matches maken tussen praktische wensen van maatschappelijke organisaties en het lokale bedrijfsleven dat wil helpen die wensen te realiseren. De Groningse Uitdaging matcht vragen van maatschappelijke organisaties in de stad aan ondernemers die uitkomst kunnen bieden. Dat is het mooie aan het concept van de Uitdaging: bedrijven willen graag op een praktische manier en bij voorkeur in hun eigen omgeving invulling geven aan maatschappelijk betrokken ondernemen. En in diezelfde omgeving zijn er tal van maatschappelijke organisaties die behoefte hebben aan expertise, materialen of soms extra handen, maar daar zelf niet de juiste contacten voor hebben. Dat is uiteindelijk waar de Groningse Uitdaging om draait: niet om geld, maar om mensen, materialen en kennis, praktische zaken waarin het Groningse bedrijfsleven gezamenlijk prima kan voorzien, om zo de leefkwaliteit in de Stad verder te verbeteren. Het Oranje Fonds steunt sociale initiatieven met geld, kennis en contacten. Afgelopen jaar besteedde het 28,7 miljoen euro aan organisaties die een betrokken samenleving bevorderen in het Koninkrijk der Nederlanden. Door deze bijdragen ontmoeten mensen elkaar of vinden zij een nieuwe plaats in de samenleving. Het Oranje Fonds wordt o.a. gesteund door de Nationale Postcode Loterij, De Lotto en door Vrienden en bedrijven. Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zijn al sinds de oprichting het beschermpaar van het Oranje Fonds. Alle informatie over de Groningse Uitdaging en de matches is te vinden op 
www.groningseuitdaging.nl en op facebook.com/groningseuitdaging.