economie

28 dec 2009, 20:08

Groningse studenten laten massaal eenmalige uitkering lopen: 'meevaller' op begroting van €143.000

Groningse studenten hebben er geen weet van dat ze een eenmalige uitkering van 50 euro konden aanvragen. Bijna drieduizend studenten die er wel recht op hadden hebben daar geen gebruik van gemaakt. Dat leverde de schatkist van Groningen een meevaller op van €143.000. Dat meldt de fractievoorzitter van de politieke partij Student en Stad , Stephan Antuma, op zijn weblog in de Digitale Stad Groningen.Hij schrijft onder meer:

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Een jaar geleden heb ik me druk gemaakt over het feit dat de eenmalige uitkering van €50 voor minima niet werd uitgedeeld aan studenten. Nu blijkt dat er €143.000 is overgebleven van het budget.
Vorige week woensdag was de laatste raadsvergadering van 2009. Hierbij werd ook de tweede voortgangsrapportage besproken. In deze rapportage laat het college aan de raad weten in hoeverre de uitgaven voor 2009 overeen komen met de in november 2008 vastgestelde begroting 2009. Hierbij worden mee- en tegenvallers gepresenteerd. Op de eenmalige uitkering voor minima blijkt een positief resultaat van € 143.000 te zijn gerealiseerd. Jammer wanneer je bedenkt dat daarmee 2860 mensen die eenmalige uitkering van € 50 alsnog hadden kunnen krijgen.
Het College heeft steeds gezegd dat het budget niet toereikend was om alle studenten een eenmalige uitkering te geven. Het college erkende wel dat ook studenten in een lastige financiële situatie kunnen verkeren en dat een extraatje veelal erg welkom is. Maar het college was het oneens met de stelling van Student en Stad dat studenten daardoor gebruik moeten kunnen maken van alle inkomensondersteunende maatregelen. Het besteedbare budget voor de eenmalige uitkering bestemt het college voor de doelgroep van het minimabeleid.
In de raadsvergadering van januari nog een pittige discussie gevoerd waarbij ik door middel van een motie vroeg om, wanneer landelijke regels zich er niet tegen verzetten aan iedereen die (gedeeltelijke) kwijtschelding voor gemeentelijke belastingen heeft ontvangen de €50. Hierbij zou nadrukkelijk géén voorbehoud gemaakt moeten worden in de richting van studenten. Dit temeer omdat de € 50 ook bestemd was voor zelfstandig ondernemers en mensen in loondienst die rond 120% van het sociaal minimum zitten. Helaas waren slechts een drietal andere raadsleden het met mij eens, waardoor de motie werd verworpen.
Een jaar later blijkt dus dat 2860 studenten hadden kunnen worden geholpen. Doelgroep van beleid of niet, een gemiste kans om juist die studenten die het even wat lastiger hebben een hart onder de riem te steken. Ik vind het in ieder geval lastig om te verkopen aan mijn achterban dat ze vorig jaar naast de €50 hebben gegrepen, terwijl er nu bijna 1,5 ton overblijft. Juist dit soort zaken laat zien dat het goed is dat Student en Stad de belangen van de 30.000 studenten die in Groningen wonen in de gaten houdt.''

Stephan Antuma

Student en Stad

www.dsg.nl