economie

20 nov 2001, 00:12

Groningse hoogleraar: ‘KLM legt te veel nadruk op haar Zwanen’

Grote bedrijven als KLM en Heineken hebben de laatste jaren erg sterk gehamerd op het belang van hun externe imago. Ze hebben miljarden uitgegeven aan reclamecampagnes waarmee ze de strijd zijn aangegaan met hun concurrenten. Maar al die nadruk op de buitenkant maakt merken kwetsbaar. Het gaat te vaak ten koste van de interne organisatie en de kwaliteit van het produkt.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Dat betoogde prof. dr. R. Segers dinsdagmiddag in Groningen tijdens een oratie waarmee hij het ambt aanvaardde van hoogleraar Cultuur en Bedrijf aan de Rijksuniversiteit Groningen. In die functie richt hij zich specifiek op het fenomeen ‘corporate identity’.
Volgens Segers moeten de bedrijven niet al te veel nadruk leggen op het externe imago. Consumenten beginnen een beetje moe te worden van alle reclame met de verplichte lifestyles. ‘De grote gevestigde merken moeten zich realiseren hoe kwetsbaar ze zijn als al hun aandacht er naar uitgaat en ze hun interne organisatie en de kwaliteit van hun product verwaarlozen. Een meer evenwichtige visie op ‘’coporate identity’’ draagt er volgens de nieuwe hoogleraar toe bij dat een bedrijf zich in positieve zin zal onderscheiden van concurrenten en op de langere termijn economisch goede resultaten zal behalen.