economie

21 okt 2011, 06:06

Groningse Beursvloer: ondernemers ontmoeten vrijwilligers op 27 oktober 2011

Donderdag 27 oktober vindt de 4de editie van de Groningse Beursvloer plaats. Deze keer strijkt de Beursvloer neer in De Oosterpoort. Op basis van vrijwillige inzet, zal het Groninger Bedrijfsleven kijken wat zij voor Maatschappelijke en Vrijwilligersorganisaties kan betekenen. Dit alles geschiedt onder leiding van Gedeputeerde William Moorlag.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Dit initiatief, afkomstig van de Provincie en Gemeente Groningen, wordt uitgevoerd door het Platform Maatschappelijk Ondernemen Groningen (PMOG) en Stiel Vrijwilligerswerk. De Beursvloer biedt het Bedrijfsleven de kans om in contact te komen met organisaties, welke deels of volledig draaien op vrijwilligers. Bedrijven kunnen zich aan deze organisaties verbinden. Dit kan eenmalig of voor een langere periode.

Rein de Vries, projectleider van PMOG over de Beursvloer; ‘Alles mag, behalve het doneren van geld.’ Bedrijven kunnen zich inzetten aan de hand van drie pijlers, te weten;
- Een handen uit de mouwen klus; een bedrijf zet mensen in om bijvoorbeeld een clubgebouw van een vereniging eens grondig op te knappen, of om voor patiënten van een zorgcentrum een uitstapje te organiseren.
- Delen van kennis en kunde; het bedrijf zet mensen in op het eigen expertisegebied, zoals het maken van de jaarrekening voor de wijkvereniging.
- Inzet van materialen en faciliteiten; bedrijven stellen ruimte beschikbaar voor bijeenkomsten, of stellen materialen beschikbaar, zoals afgeschreven computers, die voor een vrijwilligersorganisatie nog jaren van dienst kunnen zijn.

Vraag en aanbod zijn inmiddels zichtbaar op www.degroningsebeursvloer.nl. Nieuw is dat deze website ook na de Beursvloer in de lucht blijft. Steeds vaker zijn er bedrijven die een zinvolle invulling willen geven aan hun teamdag of bedrijfsuitje. Het PMOG en Stiel willen vraag en aanbod continue zichtbaar houden op de website, zodat bedrijven op een Maatschappelijk Betrokken manier invulling kunnen geven aan hun behoefte.

De maatschappelijke en vrijwilligersorganisaties kunnen deze impuls van het bedrijfsleven goed gebruiken. In het kader van onder andere leefbaarheid is het zaak dat zij, mede gesteund door het bedrijfsleven, hun maatschappelijke rol kunnen blijven vervullen. In 2009 zijn er 110 matches gemaakt die een waarde vertegenwoordigden van ca. 220.000 euro. Uiteraard zal dit tijdens deze editie overtroffen worden!

Inschrijven kan nog steeds op www.degroningsebeursvloer.nl

De Groningse Beursvloer
Donderdag 27 oktober 2011
De Oosterpoort
Trompsingel 27, Groningen
Aanvang 14.30 uur
Einde 18.00 uur
www.degroningsebeursvloer.nl