economie

21 jun 2011, 10:10

Gronings onderzoek: ‘Toelatingsbeleid science parken moet strenger’

Een science park is voor ondernemers een goede manier om zich te profileren. Dat blijkt uit een onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen. Het aangaan van relaties met kennisinstellingen of andere bedrijven - het eigenlijke plan van een science park - is echter van ondergeschikt belang. Dat komt vooral doordat er ook bedrijven op de science parken zitten die daar eigenlijk niet thuishoren.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De conclusies volgen uit een maandag gepresenteerd onderzoek van Jacques van Dinteren, hoogleraar Economische Geografie aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). Voor het onderzoek zijn ondernemers van zes van de tien Nederlandse science parken ondervraagd. Twee derde van hen vindt dat het concept van science parken niet veel oplevert als het om innovaties gaat. ‘De uitstraling van zo’n park spreekt echter wel veel bedrijven aan, maar het is dan nog maar de vraag of ieder bedrijf daar thuishoort’, aldus Van Dinteren.

Hij pleit daarom voor een strenger toelatingsbeleid. ‘Meestal zijn gemeentes eigenaar van de parken en die zijn te weinig kritisch ten aanzien van bedrijven die zich melden. Het is volgens mij geen toeval dat het science park in Eindhoven het best scorende park is en daar zitten private organisaties in plaats van de gemeente achter.’