economie

29 okt 2009, 09:09

Gronings onderzoek: particulieren en kleine ondernemers niet tevreden over advocatuur

Ondernemers en particulieren zijn vaak niet tevreden over de diensten van advocaten. Dat blijkt uit onderzoek van de faculteit Rechtsgeleerdheid van de Rijksuniversiteit Groningen in samenwerking met onderzoeksbureau Pro Facto. Advocaten zijn niet of nauwelijks te controleren, dikwijls te duur en meestal niet in staat om de kansen van een cliënt in een zaak in te schatten. Particulieren vinden dat advocaten nogal eens te weinig oog hebben voor hun belangen als cliënt.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de Orde van Advocaten. Pro Facto-directeur Heinrich Winter raadt de orde aan passende maatregelen te treffen om de toegang tot de advocatuur te verbeteren.

Over het geheel genomen zijn kleine ondernemers en particulieren minder goed in staat een geschikte advocaat te vinden dan grote bedrijven. Laatstgenoemden kennen het klappen van de zweep in juridische procedures - zij zijn dan ook minder somber gestemd over de advocatuur en de toegang daartoe. Omdat advocaten veel zaken doen met dergelijke bedrijven, ligt hun loyaliteit vaak bij deze vaste klanten.

Ondernemers zijn beter in staat een zakelijke relatie aan te gaan met een advocaat. Anders dan de meeste particulieren gaan zij geregeld om met zakelijke dienstverleners. Daardoor zijn ondernemers in staat goed te communiceren met advocaten en kunnen zij hen beter sturen. Bovendien zijn ondernemers emotioneel vaak minder sterk betrokken bij hun zaak, in tegenstelling tot menig particulier, die nogal eens empathie verlangt van zijn advocaat.