economie

13 jul 2011, 09:09

Gronings bedrijf: ‘’ Controle Gifgascontainers nog altijd ondermaats ‘’

Veel bedrijven in Noord-Nederland die ladingen in ontvangst nemen met zeecontainers nemen te weinig maatregelen om hun medewerkers te beschermen. Veel containers bevatten giftige ladingen. Dat stelt het in Groningen gevestigde bedrijf Proflex Containermeten BV.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

“Je zult nog versteld staan in welke containerladingen zich giftige en gevaarlijke gassen bevinden”. Of dit nu voedsel, huisraad, kleding, schoenen of elektronica betreft; in gemiddeld 25% van alle containerladingen zitten veel te hoge concentraties benzeen, tolueen, formaldehyde, styreen, fosfine, koolmonoxide, 1,2-dichloorethaan of methylbromide.

Ondanks publicaties in diverse media, uitgebreide informatie en voorschriften door de brancheverenigingen, intensivering van controles door de overheid, blijven nog steeds veel zeecontainer ontvangende ondernemingen in Noord Nederland achter met het opstellen en implementeren van een deugdelijk beleidsplan “Hoe om te gaan met mogelijk gegaste zeecontainers“.


Direct gevolg hiervan is dat er nog steeds dagelijks honderden medewerkers in de Noordelijke logistieke en industriële sector onnodig worden blootgesteld aan een te hoge doses giftige en schadelijke gassen. Terwijl steeds meer grote bedrijven inmiddels hun maatregelen hebben genomen, blijft vooral het MKB hierin sterk achter.

Zij ontvangen minder frequent zeecontainers en zien, veelal op economische gronden, de noodzaak hiervan eenvoudigweg niet in. “Het gaat toch al jaren goed” is dan een veel gehoorde reactie. De Arbo-wet dient de medewerkers te beschermen echter deze wordt “met voeten getreden”. Dit terwijl de markt inmiddels kant en klare efficiënte oplossingen biedt……


Proflex Containermeten BV is een onafhankelijke specialist voor Noord en Midden Nederland als het gaat over het bieden van een totaaloplossing voor deze specifieke problematiek. Vanuit een bedrijfspand in de stad Groningen worden gecertificeerde en gekwalificeerde gasmeetdeskundigen op 24/7 basis uitgezonden naar opdrachtgevers. Of dit nu een incidentele zeecontainer of grootschalige projecten betreft; Proflex heeft altijd dé oplossing in huis.