economie

27 mrt 2010, 12:12

Groningers richten vereniging op voor gedupeerden van bodemaling door gaswinning

Onlangs is de vereniging de Groninger Bodem Beweging (GBB) opgericht. De GBB gaat zich inzetten voor de belangen van hen die last hebben of schade ondervinden van de gevolgen van de aardgaswinning in het Groningerveld. Het gaat hier vooral om de aardbevingen maar ook over effecten van de bodemdaling. Eén van de belangrijkste doelen van de GBB is een rechtvaardiger vergoeding van schade door aardbevingen en bodemdaling; zij wil een vergoeding

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

op basis van herstelkosten in plaats van cosmetische reparaties. De aardbevingen veroorzaken scheuren in veel huizen. De NAM volstaat vrijwel altijd met het laten repareren van het pleisterwerk,
zonder grondig onderzoek te doen naar eventuele constructieve schade.


De GBB wil ook meer transparantie in de informatie over schades, vergoedingen en over de risico’s van de aardgaswinning. Deels wil de GBB zelf in die lacune voorzien door informatie te verzamelen over schadevorming en – vergoeding. Deze zal geplaatst
worden op haar website:  www.groninger-bodem-beweging.nl.

Bewoners met schade zullen nuttige informatie op de site kunnen vinden. Kernpunt voor de GBB is dat de Groningers niet de dupe mogen worden van het gas onder hun voeten waar heel Nederland zoveel rijkdom en warmte aan ontleent. Het gas is van heel Nederland, akkoord, maar dan dienen de lasten van de winning niet eenzijdig bij de Groninger bevolking te worden gelegd.


Vanaf het begin van de winning is de informatie over de gevolgen van de gaswinning voortdurend aangepast. De bevingen zijn zwaarder dan de NAM in het begin ooit voor mogelijk hield. Wetenschappers zijn het onderling oneens over de risico’s van de
bodemdaling. Hierdoor is het vertrouwen van veel Groningers in de NAM en de overheid aangetast. Bewoners hebben het gevoel dat er zonder hen en over hen wordt besloten terwijl zij met de brokken blijven zitten.

 

De Groninger Bodem Beweging wil in ieder geval het volgende bereiken:
1. Een rechtvaardige schadevergoedingsregeling gebaseerd op werkelijke herstelkosten in plaats van cosmetische reparatie.


2. Vergoeding van extra kosten gemaakt ter voorkoming van de herhaling van schade aan de woning door nieuwe bevingen.
3. Taxatie van de schade door bureaus die werkelijk onafhankelijk zijn van de NAM.
4. Transparantie in het aantal, spreiding en omvang van schadegevallen aan huizen en gebouwen.
5. Transparantie in de toekomstverwachtingen ten aanzien van bevingen en bodemdaling ten gevolge van de gaswinning.
6. Meer onderzoek naar bestaande onzekerheden over de effecten van de gaswinning.
7. Onderzoek naar de emotionele beleving van de aardbevingen.
De GBB is een vereniging maar wil vooral een beweging zijn van en voor de bevolking en streeft dan ook naar een zo groot mogelijk aantal leden. De GBB wil namens hen in gesprek gaan met alle betrokken partijen, overheid en politiek. Indien nodig zal de GBB
namens haar leden juridische procedures opstarten.


Wilt u meer informatie over doelstellingen en diensten van de vereniging dan kunt u de website raadplegen (www.groninger-bodem-beweging.nl). Het secretariaat is gevestigd te Middelstum, De Bosrand 11, postcode 9991 EJ. U kunt
contact opnemen via de mail: info@groninger-bodem-beweging.nl of per telefoon: 0655
715 192 of 0596-551484.