economie

28 jun 2010, 20:08

Groningers kunnen water soms niet meer betalen; regeling voor schuldhulpverlening

Waterbedrijf Groningen en de Groningse Kredietbank (GKB) hebben gisteren een convenant schuldhulpverlening ondertekend. Doel van het convenant is te voorkomen dat klanten van Waterbedrijf Groningen dieper in de financiële problemen komen en te maken krijgen met incassoprocedures, de rechter of nog erger afsluiting van de waterlevering. Een grote betalingsachterstand is

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

voor de klant een probleem en het niet betalen van rekeningen kan wijzen op meer financiële problemen en zelfs schulden.

Waterbedrijf Groningen wil vanuit haar maatschappelijke betrokkenheid meewerken aan vroegtijdige signalering voor bestaande en voormalige klanten. In het convenant tussen Waterbedrijf Groningen en de GKB zijn daarom afspraken vastgelegd over de samenwerking tussen de twee partijen in het schuldhulpverlenings-traject.
 

Betalingsregeling
Om te voorkomen dat de achterstallige rekeningen hoog oplopen neemt Waterbedrijf Groningen contact op met klanten die de drinkwaterrekening niet meer kunnen betalen. Blijkt in dat gesprek dat er naast betalingsachterstand ook sprake is van meer (schuld)problemen, dan wijst Waterbedrijf Groningen de klant door naar de GKB. De GKB probeert vervolgens per klant een oplossing te vinden voor de financiële problemen. Dit kan onder andere kan door middel van een afbetalingsregeling, een lening, budgetbeheer of een schuldregeling. Inwoners van de gemeente Groningen, Ten Boer, Slochteren, Bedum, Winsum, De Marne, Zuidhorn en Grootegast kunnen hiervoor bij de GKB terecht.

Het grote voordeel van deze nieuwe aanpak is dat er meteen gerichte en persoonlijke hulp wordt aangeboden. Als de klant daaraan meewerkt, lopen de betalingsachterstanden niet verder op, wordt er een oplossing geboden om uit de financiële problemen en/of schulden te komen en wordt afsluiten voorkomen. Door deze aanpak is het aantal afsluitingen van het drinkwater met bijna 40% gedaald.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid


Het initiatief past goed in de ambitie van de Groningse Kredietbank om geldproblemen in een zo vroeg mogelijk stadium aan te pakken. Waterbedrijf Groningen werkt hier vanuit haar maatschappelijke betrokkenheid graag aan mee.