economie

30 nov 2009, 09:09

Groninger wethouder pleit voor behoud van budget gemeenten om mensen aan werk te helpen

De Groningse wethouder Peter Verschuren (SP) heeft in Den Haag bij de vaste Kamercommissie Sociale Zaken gepleit voor het intact laten van budget dat de gemeenten krijgen om mensen aan werk te helpen. Verschuren protesteerde al eerder bij staatssecretaris Klijnsma tegen kortingen op dit zogenaamde re-integratiebudget.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Voor die gelegenheid zette hij de verhalen op papier van negen stadjers die de hulp van de gemeente bij het vinden van werk hard nodig hebben. Dat leidde tot zijn boekje ‘Selwan is op weg naar een eigen stoffeerderij’. Dit boekje met verhalen is nu ook overhandigd aan de Kamercommissie.

Verschuren: “Uit de discussies krijg ik de indruk dat er een verschil is tussen wat de beleidsmakers in Den Haag denken wat gemeenten met het re-integratiegeld doen, en de praktijk. Daarom heb ik de verhalen van de mensen zélf opgeschreven.” Ook heeft de wethouder de Kamerleden uitgenodigd in Groningen te komen kijken. Verschuren: “We hebben hier heel effectieve trajecten ontwikkeld en gaan zorgvuldig met het re-integratiegeld om. Ik denk dat het voor de Kamerleden zinvol is om daar kennis van te nemen.” De uitnodiging van de wethouder zal in de Kamercommissie besproken worden.

Gemeenten krijgen geld van het Rijk om voor re-integratieactiviteiten en gesubsidieerde banen. Het bedrag dat beschikbaar is, wordt elk jaar kleiner. Bovendien wil het kabinet de wet wijzigen zodat gemeenten nog maar een klein deel van hun reserve mee mogen nemen naar het nieuwe jaar. Groningen geeft dit jaar fors meer uit aan re-integratie dan de gemeente van het Rijk krijgt. In voorgaande jaren is een reserve opgebouwd waarvan het de bedoeling was dat het ingezet zou worden om de maatschappelijke gevolgen van de recessie op te vangen. Onder andere de ambitieuze aanpak van de jeugdwerkloosheid zou daaruit betaald worden. Nu een fors deel van de reserve naar het Rijk terug moet, is die stevige aanpak veel minder krachtig.