economie

27 mei 2009, 21:09

Groninger Ontwerpers gaat huisstijl Oldambt ontwerpen

Groninger Ontwerpers gaat de huisstijl voor de nieuwe gemeente Oldambt ontwerpen. In het najaar van 2009 zal de nieuwe huisstijl af zijn en wordt het gepresenteerd aan de inwoners van de gemeente. Vanaf 1 januari 2010 zal de nieuwe huisstijl ook daadwerkelijk gebruikt gaan worden.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Na het vaststellen van de uitgangspunten voor een nieuwe huisstijl en een uitgebreide voorselectie is er uiteindelijk uit drie bureaus een keuze gemaakt voor het bureau Groninger Ontwerpers.
Zij gaan de nieuwe huisstijl ontwerpen. Het bureau krijgt input vanuit diverse partijen, waaronder onder andere de Stuurgroep, de Regiegroep (de fractievoorzitters vanuit de 3 gemeenteraden) en de
Klankbordgroep Samenleving. Daarnaast zijn zij aanwezig bij de bewonersavonden over de toekomstvisie Oldambt.


Groninger Ontwerpers
Groninger Ontwerpers, dat gevestigd is in het centrum van de stad Groningen, heeft ruime ervaring in het ontwikkelen van complexe huisstijlen. Het kantoor voor visuele communicatie onderscheidt zich vooral door haar sterk typografische oplossingen. In de visie van het kantoor moet een huisstijl vooral een flexibel systeem zijn dat het karakter van een organisatie weerspiegelt en haar zichtbaar en toegankelijk maakt.


Herindeling


De website www.de2egemeentevangroningen.nlinformeert over ontwikkelingen van de gemeente
Oldambt. Het laatste nieuws en verscheidene documenten staan op deze website.