economie

03 sep 2012, 10:10

Groninger Bodem Beweging: woensdag vergadering in Middelstum

De Groninger Bodem Beweging organiseert woensdag in Middelstum een informatiebijeenkomst over de recente aardschokken. De NAM liet onlangs weten een snellere afhandeling te willen van de aardbevingschade. De Groninger Bodem Beweging laat in reactie daarop weten: ‘Het is mooi dat de NAM de inwoners tegemoet wil komen, maar het zijn allemaal nog maar ideeën. Alles zal van de uitwerking afhangen.’

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

‘De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) heeft vlak voor de bewonersbijeenkomst op woensdag 5 september a.s. laten weten dat ze de aardbevingschade beter willen afhandelen. Probeert de NAM nu weer iedereen het gevoel te geven, ‘dat het allemaal wel goed komt!’
De Groninger Bodem Beweging heeft hier dubbele gevoelens bij:
Het is mooi dat de NAM de inwoners tegemoet wil komen, maar het zijn allemaal nog maar ideeën. Alles zal van de uitwerking afhangen. Het is bovendien de vraag wanneer deze nieuwe schade regeling ingaat en of ook vroegere gedupeerden er een beroep op kunnen doen. ‘, aldus de GBB in een persverklaring.

Zie voor een uitgebreide inhoudelijke reactie van de GBB op de voornemens van de NAM: www.groninger-bodem-beweging.nl ("NAM, een goede buur?").

De toezeggingen die de NAM doet, gaan de goede kant op maar het blijft vooralsnog: Eerst zien en dan geloven!

De GBB is blij dat de NAM inziet dat ze niet meer aan het beeld van een ‘goede buur’ voldoet. Dat inzicht komt wel wat laat en waarschijnlijk als mosterd na de maaltijd, vooral diegenen die vroeger schade door de aardbevingen hebben gehad.


'Niettemin gaat de GBB graag in op de uitnodiging van de NAM om over een nieuwe regeling te praten, maar na 5 september. Eerst wil zij van de bewoners horen wat ze willen, waar de GBB op in moet zetten en wat zij een goede schaderegeling vinden.
Het gaat tenslotte om het behoud van ons leefgebied.'

De bijeenkomst is woensdag 5 september om 20:00 uur in Vita Nova in Middelstum.


De avond wordt geleid door de heer Ale Woudstra. Verder zullen er politici en vertegenwoordigers van de betrokken organisaties bij aanwezig zijn. Allen zijn als toehoorder aanwezig en hebben geen eigen spreektijd. Het gaat in eerste instantie om de inwoners van de provincie Groningen.
Iedereen is van harte welkom!