economie

06 jan 2010, 16:04

Groninger bedrijven helpen mbo-scholieren alsnog aan leer-werkplek

Ondanks de economische recessie hebben in de provincie Groningen vrijwel alle mbo-leerlingen op tijd een leer-werkplek gevonden, waardoor zij hun opleiding kunnen voortzetten. Begin september waren zo’n 250 scholieren nog zoekende. De extra plekken zijn mede te danken aan het ‘Herfstoffensief’ van het regionale actieplan Werk in Zicht. De actie ‘Werk malaria de wereld uit’ leverde ook nog eens in totaal 62 plekken op.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

In het middelbaar beroepsonderwijs is het opdoen van werkervaring cruciaal. In heel Nederland konden veel mbo-leerlingen dit schooljaar echter niet op eigen kracht een leer-werkplek (BBL-opleiding) vinden. Zonder zo’n plek zijn de leerlingen gedwongen hun opleiding af te breken. Om dit scenario te voorkomen, hebben in de provincie Groningen alle gemeenten, UWV/WERKbedrijf, kenniscentra en de ROC’s de handen ineengeslagen en een ‘Herfstoffensief’ op touw gezet. Hierbij zijn de werkgevers in de provincie vanaf begin september intensief benaderd door medewerkers van de Werkpleinen met de vraag leer-werkplekken of stageplekken beschikbaar te stellen. Dankzij het Herfstoffensief is de lijst scholieren zonder leer-werkplek vrijwel verdwenen. Ze zijn geplaatst bij reguliere werkgevers en bij de stichting WerkPro.

Werk malaria de wereld uit
Onderdeel van het Herfstoffensief was de actie ‘Werk malaria de wereld uit’. Hierbij gaf de gemeente Groningen geld aan de 3FM-actie Serious Request voor elke leer-werkplek en stageplek die in december beschikbaar werd gesteld. Deze actie heeft ertoe geleid dat bedrijven en instellingen uit de gehele provincie maar liefst 62 plekken voor mbo-scholieren hebben aangemeld: 53 leer-werkplekken en 9 stageplekken. Coördinerend wethouder Peter Verschuren van de gemeente Groningen kon de drie dj’s in het Glazen Huis dan ook vol trots een cheque van € 15.000 aanbieden.

Tevreden
“Het Herfstoffensief was een enorm succes”, aldus wethouder Verschuren. “Wij zijn tevreden dat het gelukt is om op zo korte termijn voor zo veel leerlingen een plek te vinden. Natuurlijk zijn we ook de werkgevers in de provincie erkentelijk dat zij aan onze oproep gehoor hebben gegeven. Jongeren kunnen nu de broodnodige ervaring opdoen. Dat is belangrijk voor ons allemaal, want in de nabije toekomst hebben we vakmensen hard nodig.”