economie

28 dec 2009, 09:09

Groninger bedrijven en kennisinstellingen gaan biogas verder ontwikkelen: 58 nieuwe hoogwaardige banen

Het college van B en W van Groningen heeft besloten ruim 900.000 euro subsidie toe te kennen aan een viertal projecten die volgens haar een belangrijke bijdrage leveren aan het stimuleren van de kenniseconomie in Groningen. Een daarvan is een project om biogas verder in de markt te zetten. Het betteft ‘Flexigas’. Binnen dit project gaat een samenwerkingsverband van 12 bedrijven en 6 kennisinstellingen uit Noord-Nederland gezamenlijk werken aan een betere economische positionering van biogas in de gaswaardeketen. Op korte termijn zal dit 58 nieuwe hoogwaardige banen opleveren. Andere projecten die steun krijgen van de gemeente Groningen zijn: G Kracht, Paskon en co-financieringsprojecten.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

G-Kracht
De vier projecten spelen zich af op het gebied van Energie, Healthy Aging en stimuleren kennisintensief ondernemerschap, speerpunten binnen het gemeentelijk economisch beleid. Het economisch meerjarenprogramma G-Kracht (voor de periode 2010-2014) bestaat uit drie deelprogramma’s, waarvan ‘Groningen piekt’ er één is. Hierin staat o.a dat Groningen zich de komende jaren extra in zal zetten op de kennisclusters (Groene) Energie en Gezond oud worden. Daarnaast is onderdeel van het programma G-Kracht het stimuleren van activiteiten ter bevordering van de werkgelegenheid in Groningen.

Co-financiering
Bij alle projecten is een bijdrage van de gemeente Groningen noodzakelijk om ook financiering vanuit andere bronnen, o.a. overheden, kennisinstellingen en fondsen, toegekend te krijgen.
De vier initiatieven zullen op korte termijn extra arbeidsplaatsen opleveren. Maar de verwachting is dat de projecten ook op de langere termijn van wezenlijk belang voor de noordelijke economie en arbeidsmarkt zullen zijn.

De vier projecten
Flexigas, € 304.027. Binnen dit project gaat een samenwerkingsverband van 12 bedrijven en 6 kennisinstellingen uit Noord-Nederland gezamenlijk werken aan een betere economische positionering van biogas in de gaswaardeketen. Op korte termijn zal dit 58 nieuwe hoogwaardige banen opleveren.

PASKON, € 250.000. Het Programma Actief Stimuleren Kennisintensief Ondernemerschap Noord-Nederland is een samenwerkingsverband van Hanzehogeschool, Rijksuniversiteit Groningen in samenwerking met de provincie en gemeente Groningen. Inzet is het begeleiden van afgestudeerde startende ondernemers om zo de slagingskansen en groeimogelijkheden van kennisintensief ondernemen, onder andere in de sectoren Energie en Healthy Aging, te