economie

12 nov 2009, 21:09

Groningen vanaf deze maand vertegenwoordigd in St. Petersburg

Van 18 tot en met 20 november zijn het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) en Nordconnect met Commissarissen van de Koningen Max van den Berg en John Jorritsma en een uitgebreide vertegenwoordiging van het Noord-Nederlandse bedrijfsleven aanwezig in St. Petersburg om een bijzondere overeenkomst te sluiten met de oblast (provincie) Leningrad, die aan deze stad grenst.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Beide regio’s komen onder meer overeen zich in te spannen voor de totstandkoming van gezamenlijke projecten, uitwisselingsprogramma’s voor vakmensen en stages, beurzen, tentoonstellingen en symposia en festivals, tournees en exposities. Een aantal sectoren wordt expliciet genoemd als aandachtsgebied, zoals landbouw, transport en logistiek, (duurzame) energie, sensortechnologie, gezondheidszorg en cultuur en toerisme. Maar samenwerking op andere gebieden wordt niet uitgesloten. Het is voor het eerst dat meerdere Nederlandse provincies gezamenlijk een dergelijke overeenkomst met een regio afsluiten.

Regiodenken
Met het sluiten van een overeenkomst met de oblast Leningrad en de opening van gedeelde kantooraccommodatie in St. Petersburg geeft het SNN de handel tussen de drie noordelijke Nederlandse provincies en Noordwest-Rusland een impuls. Het SNN maakt zich al jaren sterk voor de ontwikkeling van de zogenaamde Noordelijke Ontwikkelingsas, het gebied rond de Oostzee. De overeenkomst met de oblast Leningrad past in dit regiodenken. Het is de eerste keer dat samenwerkende provincies een dergelijke overeenkomst tekenen.

In Europa wint het denken in regio’s al jaren terrein. Groningen, Drenthe en Friesland spelen hier succesvol op in met hun Samenwerkingsverband Noord-Nederland. Hiermee slagen de provincies er niet alleen als regio een krachtige stem te laten horen in Den Haag, ze zijn ook zeer actief in het stimuleren van economische, culturele en sociale ontwikkelingen in Noord-Europa en met name de regio rond de Oostzee. Daarvoor heeft het samenwerkingsverband Nordconnect opgericht. Deze organisatie brengt overheden, organisaties, bedrijven, kennisinstituten en culturele instellingen op de Noordelijke Ontwikkelingsas met elkaar in contact om (handels)relaties en kennisnetwerken uit te breiden.

Nordconnect House
Niet minder bijzonder is de opening van het eerste Nordconnect House in St. Petersburg. Deze gedeelde kantooraccommodatie biedt Noord-Nederlandse bedrijven de mogelijkheid in Rusland aanwezig te zijn, zonder direct een eigen vestiging te hoeven openen. Behalve flexibele werkplekken, vergaderruimte en een (ook Russisch sprekende) telefonist/receptionist, biedt het Nordconnect House ondersteuning bij het verkennen van de Russische markt. Al bij de introductie bleek dat er onder Noord-Nederlandse ondernemers veel interesse is voor een dergelijk concept. Het is de bedoeling dat het huis binnen een jaar zo’n vijftien gebruikers heeft.

Culturele banden
De goede relatie tussen Noord-Nederland en Noordwest-Rusland komt niet alleen tot uitdrukking in handelscontacten. Ook cultureel is er druk verkeer. Het jaarlijkse Peter de Grote festival van het Prins Claus Conservatorium is hiervan een sprekend voorbeeld, evenals de samenwerking tussen het Groninger Museum en het Russisch Museum in St. Petersburg. Het eerste resultaat van deze samenwerking was de uiterst succesvolle Repin-expositie ‘Het geheim van Rusland’, die ruimte 250.000 bezoekers trok.