economie

20 dec 2009, 17:05

Groningen steekt 23 miljoen in P+R plaatsen en wil 'duurzaam bereikbaar' worden

Het college van B&W legt de raad de aangepaste parkeernota ‘Parkeren in de stad, duurzaam bereikbaar!’ voor. In de nota is nadrukkelijk aandacht voor de leefbaarheid in de binnenstad en de wijken, door in te zetten op kwaliteit van P+R plaatsen, duurzaamheid, betere verkeergeleiding, fietsparkeren en tarieven van het parkeren. Door het beschikbaar komen van 17 miljoen euro uit het Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn kunnen er extra investeringen in de P+R plaatsen gedaan worden en hoeven de tarieven minder te stijgen. In totaal wordt er 23 miljoen euro geïnvesteerd in P+R plaatsen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Zo wordt er bij P+R Zernike een mogelijkheid gemaakt voor meerlaags parkeren. Ook is er geld beschikbaar voor P+R Driebond, extra geld voor P+R Haren en wordt er bij P+R Europapark een rechtstreekse aansluiting op de Europaweg gemaakt. Er komt ook een vrije busbaan van de P+R Europapark naar het UMCG. Daarnaast is er geld voor het opwaarderen van Transferia.

Tarieven
De parkeertarieven stijgen minder te stijgen. In plaats van de voorziene stijging van 15% in 2010 wordt dit terug gebracht naar 10%. In 2011 stijgen de tarieven met 10%.. De tarieven voor de buurtstallingen worden niet in twee jaar doorgevoerd maar in vijf jaar. Het tarief stijgt in vijf jaar van 39.22 euro naar 70 euro.

Raad
De aangepaste parkeernota wordt in de raadscommissie Beheer en Verkeer besproken op 20 januari 2010. De commissievergadering begint om 16.30 uur er wordt gehouden in de oude raadzaal. De gemeenteraadsvergadering is op woensdag 27 januari, aanvang 16.30 uur.