economie

13 dec 2011, 10:10

Groningen Seaports start per 1 januari 2012 met het belonen van schonere schepen

Met ingang van 1 januari 2012 gaat Groningen Seaports schonere schepen een korting geven op havengelden. Zo wordt er op zeeschepen die een ESI score (luchtemissies) hebben van 20 punten een korting van maar liefst 5% gegeven. Tevens wordt er eenzelfde korting gegeven op binnenvaartschepen die Green Award gecertificeerd zijn. Green Award gaat nog een stap verder. Daar tellen ook afval- en water- en veiligheidsmanagement mee. In de algemeen bestuursvergadering van 16 december a.s. worden de haventarieven definitief vastgesteld inclusief de korting voor de ‘groene’ schepen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Groningen Seaports is van mening dat schonere en veilige schepen bijdragen aan een betere luchtkwaliteit en een beter zeemilieu. Zij hoopt met de beloning dat reders schonere motoren ontwikkelen en schonere brandstof gaan gebruiken. Ze wil met de korting ook de klanten en dienstverleners in de Groninger havens aansporen om van schone schepen gebruik te gaan maken.

Op dit moment doen nog geen van de ESI geregistreerde zeeschepen en Green Award gecertificeerde binnenvaartschepen de Eemshaven en de Haven van Delfzijl aan.
Groningen Seaports verwacht echter dat dit de komende jaren snel zal veranderen. ESI bestaat slechts één jaar en er staan nu al ruim 400 schepen geregistreerd, waarvan 118 met een score van 20 punten of meer. Als steeds meer havens zich aansluiten loont het voor de reder al snel om te investeren in schonere schepen. Bovendien is er een ontwikkeling merkbaar dat ook reders en schippers zich bewuster opstellen naar het milieu. Mede door de korting op havengelden van Groningen Seaports komt schonere scheepvaart sneller binnen bereik en zal de milieu- en luchtkwaliteit verbeteren.