economie

13 okt 2010, 18:06

Groningen schaft maandelijkse verklaring af voor klanten van de dienst Sociale Zaken en Werk (SOZAWE)

De gemeente Groningen schaft met ingang van 1 januari 2011 de maandelijkse verklaring voor klanten van de dienst Sociale Zaken en Werk (SOZAWE) af. Dit heeft het college van B&W besloten.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Voor klanten van de dienst SOZAWE betekent dit dat zij vanaf 1 januari 2011 alleen wijzigingen in gezinssituatie of inkomen met een wijzigingsformulier door moeten geven aan de dienst SOZAWE. Het college heeft voor de nieuwe werkwijze gekozen omdat deze klantvriendelijker.

Door het vervallen van de maandelijkse controle op de rechtmatigheid van de uitkering is de kans op fraude niet groter geworden. Medewerkers van de dienst SOZAWE blijven regelmatig - en soms onverwacht - controleren of iedereen die een uitkering ontvangt, daar ook daadwerkelijk recht op heeft. Daarbij blijft SOZAWE gebruik maken van de beschikbare instrumenten zoals themacontroles (woningdelers; autobezit) en informatiebronnen zoals de Belastingdienst, de Dienst Uitvoering Onderwijs en de Rijksdienst voor het Wegverkeer.

Wat gaat er veranderen?
De huidige maandelijkse verklaring moeten de klanten nu iedere maand geheel invullen en inleveren om in aanmerking te blijven komen voor een bijstandsuitkering. Ook als er helemaal niets verandert in de persoonlijke situatie.
Met de nieuwe werkwijze hoeven klanten alleen een formulier in te leveren als er in hun situatie iets veranderd is. Bijvoorbeeld als men werk krijgt en dus eigen inkomsten krijgt, als men gaat samenwonen of als de gezinssituatie verandert. Met de nieuwe werkwijze wordt een beroep gedaan op de eigen verantwoordelijkheid van klanten. Het elke maand verplicht inleveren van een verklaring komt daarmee te vervallen.

Wisselende inkomsten
Om nabetalingen of terugbetalingen zo veel mogelijk te voorkomen moeten klanten met maandelijks wisselende inkomsten nog wel iedere maand een formulier inleveren. Op die manier kan de dienst SOZAWE direct een verrekening maken en wordt aan uitkering niet meer betaald dan waar de klant recht op heeft.

Betaaldag blijft gelijk
De betaaldag van de uitkering blijft hetzelfde. Dit blijft de laatste werkdag van de maand.
Alle klanten van SOZAWE worden in de loop van november verder geïnformeerd over het afschaffen van de maandelijkse verklaring.