economie

02 nov 2009, 18:06

Groningen moet miljoenen bezuinigen op re-integratie naar betaald werk

De stad-Groninger wethouder Peter Verschuren heeft een protestboekje geschreven tegen de voorgenomen korting op de re-integratiebudgetten. Voor de gemeente Groningen komen de begrotingsvoorstellen van het kabinet neer op een forse korting op het re-integratiebudget. In de jaren 2010, 2011 en 2012 bedragen de kortingen respectievelijk 3, 6 en 14 miljoen euro. Het jaarlijkse re-integratiebudget bedraagt in Groningen 46 miljoen euro. Daarnaast loopt Groningen het risico dat het rijk nog eens 14 miljoen euro terugeist van het gemeentelijke re-integratiebudget. Geld dat Groningen juist deze zomer had ingezet voor het uitvoeren van het actieplan Alle Hens Aan Dek ter bestrijding van de lokale werkloosheid.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het boekje van wethouder Verschuren bevat negen verhalen uit de dagelijkse praktijk van de gemeentelijke re-integratie. Wethouder Verschuren – die zelf alle interviews heeft gedaan – is er in geslaagd aan de hand van deze negen praktijkvoorbeelden een goede indruk te geven van de grote maatschappelijke betekenis van gesubsidieerde arbeidsplaatsen. De zeer sprekende foto’s zijn van de hand van de stad-Groninger fotograaf Jeroen van Kooten.

Peter Verschuren: “Het wrange is dat we door de landelijke kortingen op het re-integratiebudget onze inzet voor de groep mensen die zeer moeilijk aan betaald werk komt, fors moeten terugschroeven. Juist op een moment waarop we op stoom komen. Zo laten we een grote groep mensen die we eindelijk perspectief hadden kunnen bieden, weer aan hun lot over. Dat kan niet de bedoeling zijn.”

Maandagmorgen 2 november 2009 overhandigde wethouder Peter Verschuren op het Stadhuis het eerste exemplaar van het boekje ‘Selwan is op weg naar een eigen stoffeerderij’ aan staatssecretaris Jetta Klijnsma. Tegelijk vroeg de wethouder aandacht voor de maatschappelijke gevolgen van de voorgenomen korting op de re-integratiebudgetten.

Voor de gemeente Groningen komen de begrotingsvoorstellen van het kabinet neer op een forse korting op het re-integratiebudget. In de jaren 2010, 2011 en 2012 bedragen de kortingen respectievelijk 3, 6 en 14 miljoen euro. Het jaarlijkse re-integratiebudget bedraagt in Groningen 46 miljoen euro. Daarnaast loopt Groningen het risico dat het rijk nog eens 14 miljoen euro terugeist van het gemeentelijke re-integratiebudget. Geld dat Groningen juist deze zomer had ingezet voor het uitvoeren van het actieplan Alle Hens Aan Dek ter bestrijding van de lokale werkloosheid.