economie

19 jun 2011, 14:02

Groningen, Eemshaven en Groningen Seaports profiteren nu al van ambities Duitse wind-energie

Noord-Groningen begint nu al de vruchten te plukken van de enorm verhoogde Duitse ambities op het gebied van windenergie. Nu men in Duitsland afziet van kernenergie, zet men daar veel kaarten op windenergie. En dat leidt tot aanzienlijke investeringen in de Eemshaven, waarvandaan de Duitsers hun windparken willen gaan bevoorraden. Zo blijken keuzes in Duitsland voor duurzame energie ook profijtelijk voor Nederland, waar men niet zo ver gaat met de keuzes tegen kern-energie.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het Algemeen Bestuur van Groningen Seaports heeft een positief besluit genomen over de miljoeneninvesteringen die gepaard gaan met de komst van het Duitse overslagbedrijf Buss Ports uit Hamburg. Dit bedrijf vestigt zich met haar nieuwe bedrijf Orange Blue Terminals in het westelijke gedeelte van de Eemshaven. De contractondertekening vindt op 1 juli a.s. plaats. Voor Buss betekent dit een investering van enkele tientallen miljoenen euro’s. De komst van dit nieuwe bedrijf levert aan ca. 100 personen directe werkgelegenheid op.

De nieuwe (meerderheids)deelneming Orange Blue Terminals van Buss begint in juli a.s. met haar activiteiten in de Eemshaven waaronder de overslag van lading voor windmolenparken op zee. Voor de uitvoering van haar activiteiten wordt er ca. 24 ha grond van Groningen Seaports afgenomen. Hierop worden een terminal, kantoren en loodsen gebouwd.

Groningen Seaports investeert vanwege de activiteiten voor de offshore windindustrie in een extra verzwaard gedeelte van de kade die momenteel in aanbouw is en zorgt voor een spoorverlenging vanwege de aan- en afvoer van materialen.

Orange Blue Terminals krijgt in Eemshaven met ingang van 1 juli de beschikking over een terminal van 68.000 vierkante meter, die in 2012 moet zijn uitgebreid tot 240.000 vierkante meter. Met de vestiging van dit nieuwe bedrijf wordt de concurrentiepositie voor op- en overslag in de Eemshaven verstevigd. Orange Blue Terminals is een zogenaamde ‘multi-purpose’ terminal die het mogelijk maakt allerlei soorten van diverse (zware) vrachten en containers af te handelen. Door de directe nabijheid van een spoorlijn heeft de nieuwe terminal een perfecte infrastructurele ontsluiting bij een havenbekken (Julianahaven) van 14 meter diepgang.

Orange Blue Terminals
Orange Blue Terminals kan profiteren van de grote kennis en kunde van het bedrijf Buss Ports alsook van haar regionale partner Scheepvaart en Handelsmaatschappij Marico. Buss Ports heeft diverse ‘multi-purpose terminals’ in de havens van Hamburg, Sassnitz, Rügen (Baltische Zee) Wittenberge en Stade en levert er diverse havengebonden diensten. Zo levert het bedrijf diverse containerproductie, projectlandingen en bulkgoederen en diverse interne havengebonden services.