economie

14 nov 2016, 11:11

Groningen denkt na over verbouwing Stadhuis - opmerkelijke glazen pui voor grotere raadszaal

Groningen denkt na over verbouwing Stadhuis - opmerkelijke glazen pui voor grotere raadszaal

Het Groningse Stadhuis wordt mogelijk verbouwd. Dat bleek afgelopen zaterdag tijdens het Let’s Gro Festival. Daar werden ideeën gepresenteerd van drie architecten. De gemeente had hen gevraagd met ideeën te komen omdat het Stadhuis te klein begint te worden. Bovendien is het oude Stadhuis aan onderhoud toe.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Er werden onder meer schetsen gepresenteerd om het stadhuis te voorzien van een nieuwe raadszaal op de derde etage, dat boven het dak uitsteekt. Maar ook was er een plan om aan de kant van de Waagstraat - de achterzijde dus -  een glazen pui aan te brengen. (Zie tekening boven). Hieronder informatie van de gemeente Groningen over de planvorming.

Aanpak Stadhuis

 

Het Stadhuis van Groningen krijgt de komende jaren een opknapbeurt. De gemeenteraad heeft aangegeven dat het Stadhuis in principe een sobere, doch doelmatige aanpak verdient. Over wat noodzakelijk is zal het college van B&W de raad te zijner tijd een voorstel doen. De gemeente vindt het belangrijk dat inwoners de gelegenheid krijgen om over de aanpak en nadrukkelijk ook het publieksvriendelijke karakter van het Stadhuis mee te denken.

 

Waarom aanpak Stadhuis?

 

Binnenkort is in elk geval groot onderhoud nodig. Het energielabel laat veel te wensen over, installaties moeten worden vernieuwd en de gemeente moet het rijksmonument aardbevingsbestendig maken. Bovendien moet de raadzaal worden aangepast vanwege uitbreiding van de gemeenteraad. En bovenin het gebouw voldoet de derde verdieping niet meer wat betreft inrichting en gebruik.

 

Uitstraling Stadhuis

 

Naast de noodzakelijke opknapbeurt kunnen er meer onderdelen worden toegevoegd aan de Stadhuis-aanpak. "Immers, het Stadhuis staat als huis van de Stadjers, letterlijk én figuurlijk, midden in de samenleving. Het gebouw verdient van binnen en van buiten een uitstraling en functioneel gebruik die daarbij past, laagdrempelig, uitnodigend en representatief.", zo schrijft de gemeente.

 

Er zijn onlangs door drie deskundige architectenbureaus bouwkundige verkenningen uitgevoerd, gericht op aanvullende restauratie, herinrichting van het interieur en zelfs volledige revitalisatie, die het gebruik van het gebouw kan optimaliseren.  Natuurlijk betekent dit niet dat er al concrete ontwerpen voor het Stadhuis zijn gemaakt; het ontwerp is als ‘onderzoek’ gebruikt als een verkenning van de mogelijkheden op papier.

 

Op deze wijze kunnen ideeën voor de inrichting en het gebruik van de ruimte eenvoudig worden getest, zonder dat ze direct gebouwd hoeven te worden. Een en ander kan helpen bij het maken van een afgewogen keuze hoe het Stadhuis de komende jaren zo verantwoord mogelijk aan te pakken, aldus de gemeente Groningen.

 

MEEDENKEN:
 

 inwoners van Groningen kunnen via onderstaande vragenlijst meedenken:

gemeente.groningen.nl/aanpakstadhuis