economie

06 jun 2018, 12:12

Groningen City Club wil ‘sfeergebieden’ winkelstraten in Groningen

Groningen City Club wil ‘sfeergebieden’ winkelstraten in Groningen

De Groningen City Club wil bevorderen dat de winkelstraten in Groningen zich samen wat meer presenteren als een stukje van de stad Groningen met een karakteristieke eigen leuke sfeer, waarmee ze zich van andere straten en gebieden onderscheiden. Daarover gaat een bijeenkomst van en voor binnenstadondernemers op dinsdag 12 juni in de bioscoop Pathé in Groningen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Hoe kunnen straten van Groningen zich onderscheiden van andere straten? Wat zijn hun sterke kanten en hoe kun je dit ‘DNA van de straten’ nog verder versterken? Daarover gaat een bijeenkomst van en voor binnenstadondernemers op dinsdag 12 juni in de bioscoop Pathé aan het Gedempte Zuiderdiep 98. (Aanmelden kan door een mail te sturen aan: info@spd-groningen.nl)

 

Voor een goede marketing van de stad is het van groot belang dat ondernemers gezamenlijk nadenken over hun DNA, hun profiel, en daar beter aan werken. Daarom wil de GCC de komende periode in de binnenstad graag toewerken naar ‘sfeergebieden’.

 

Hanzehogeschool en DNA

 

Studenten van de Hanzehogeschool zijn in februari al gestart met een onderzoek naar het DNA-profiel van straten en clusters van straten. Ook is er aanvullend onderzoek gedaan door een extern onderzoeksbureau, dat zich voornamelijk heeft gericht op klantbeleving.

 

De eindresultaten van de onderzoeken zullen dinsdag 12 juni worden gepresenteerd door de Groningen City Club, in samenwerking met Marketing Groningen en de Hanzehogeschool.

 

De bijeenkomst is vooral bedoeld voor ondernemers uit de drie clusters:

 

  • Westerhaven, Westerkade, Hoendiepskade en Aweg
  • Oosterstraat, Poelestraat, Gelkingestraat en Carolieweg
  • Oude Kijk in ’t Jatstraat, Poelestraat, Zwanestraat en Kromme Elleboog

 

Wie belangstelling heeft voor de bijeenkomst kan een mail sturen aan: info@spd-groningen.nl