economie

20 jul 2010, 21:09

Groningen City Club sluit ‘mobiliteitsconvenant’: ondernemers in binnenstad willen duurzame mobiliteit bevorderen

De Groningen City Club wil de binnenstad bereikbaar houden. Daarom heeft deze vereniging van ondernemers uit de binnenstad onlangs samen met de provincies Groningen en Drenthe, de gemeenten Groningen en Assen, Rijkswaterstaat, VNO-NCW Noord, Kamer van Koophandel Noord-Nederland, MKB Noord en diverse ondernemersverenigingen het Regionaal Convenant Mobiliteitsmanagement Groningen – Assen ondertekend. Een van de doelstellingen is te komen tot een afname van het aantal autokilometers in de regio met 5%.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:


Doelstellingen convenant Mobiliteitsmanagement

• Afname van het aantal autokilometers in de regio met 5%
• Stimuleren duurzame mobiliteit: pak niet standaard de auto of bus, maar denk vooraf na over de bestemming en over andere manieren of tijden om die te bereiken
• Verplaatsen autoverkeer uit de spits naar een ander moment op de dag om de doorstroming te bevorderen
• Bewustwording van vervoersmogelijkheden en gedrag en daarmee verandering stimuleren: enerzijds niet automatisch in de auto stappen, maar ook eens denken aan de bus of fiets. Anderzijds, in plaats van een persoonlijk bezoek wellicht uw contact eens telefonisch spreken
• Aandacht voor zowel werkgever als werknemer, publiek en privaat, grotere en kleinere ondernemingen en organisaties. Ondernemingen en branches verschillen in de noodzaak van aanwezigheidheid op een specifiek tijdstip. In de detailhandel en horeca zal een verkoper of horecamedewerker er moeten zijn als de zaak open is, bij een rechtszaak dient de advocaat op het tijdstip van de rechtzaak in de rechtzaal te zijn, enz. De eigenaar of medewerker van diezelfde onderneming die een overleg heeft kan dat wellicht wat eerder of later op de dag plannen of via videoconferencing voeren, kantoorwerk en admininstratie is via telewerken wellicht deels thuis of elders te doen, enz.
• Zowel kijken naar kortetermijnresultaten (oplossing voor geplande wegwerkzaamheden) als langetermijneffecten (duurzame mobiliteit)