economie

11 nov 2009, 09:09

Groningen City Club-leden achter plan ‘Ondernemersfonds’

Leden van de Groningen City Club hebben gisteravond tijdens een Algemene Ledenvergadering laten weten voorstander te zijn van de invoering van een ’Ondernemersfonds’. Dat is een soort opslag op de OZB-belasting in Groningen. Daarmee kunnen dan tal van uitgaven worden bekostigd in het collectieve belang van de ondernemers, zoals promotie, Sinterklaasintochten, beveiliging van bedrijventerreinen en culturele manifestaties. Door alle ondernemers in Groningen via de OZB een bijdrage te laten betalen kan het probleem van de zogenaamde ’freeriders’ worden opgelost. Freeriders zijn winkeliers die wel profiteren van gemeenschappelijke uitgaven als feestverlichting, maar die daar geen bijdrage aan willen leveren.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Tijdens de algemene ledenvergadering van de Groningen City Club in het gebouw van de Kamer van Koophandel werd het plan voor een Ondernemersfonds toegelicht door Aart van Bochove van het beleidsadviesbureau Blaauwberg uit Leiden. Van Bochove is oud-Groninger en richtte in Leiden en andere steden al ondernemersfondsen op.

Kern van het systeem is dat de OZB-opbrengst met ongeveer 35 euro per 100.000 euro WOZ-waarde wordt verhoogd, gezamenlijk te betalen door eigenaren en huurders. De gemeente incasseert deze toeslag. Dat levert jaarlijks ongeveer 1,6 miljoen euro op, dat in een kas van het Ondernemersfonds wordt gestort. De opbrengst kan dan door de ondernemers worden ingezet voor binnenstad, winkelcentra, bedrijventerreinen of andere zaken.

In een stad als Leiden heeft de instelling van het Ondernemersfonds grote positieve gevolgen gehad. De samenwerking tussen de ondernemers is aanzienlijk verbeterd en de opkomst op vergaderingen is vergroot. Bovendien is er nu veel meer geld voor promotie- en andere activiteiten.

Tijdens de Algemene Ledenvergadering, die werd voorgezeten door Eric Bos, directeur V&D Groningen, bleek dat de leden van de Groningen City Club voorstander zijn van het initiatief. Tot januari zal de gemeente onderzoeken of er nog meer draagvlak is, ook bij andere ondernemers. Komend voorjaar kunnen B en W dan overgaan tot de instelling van het Fonds, met een ingangsdatum van 1 januari 2011. Volgens Eric Bos is zo’n Ondernemersfonds een uitstekende zaak omdat ondernemers dan meer grip kunnen krijgen op hun bedrijfsomgeving, de organisatiegraad van ondernemers omhoog kan en omdat er ook een krachtiger overlegpartner voor de gemeente Groningen ontstaat.