economie

26 nov 2009, 21:09

Groningen brengt Healthy Ageing naar Hamburg: economische missie rondom life science

De gemeente Groningen organiseert donderdag (gisteren) en vandaag, vrijdag 27 november, een economische missie naar Hamburg rondom het thema Healthy Ageing. Een brede delegatie van bedrijven, kennisinstellingen en overheden uit Noord-Nederland zal tijdens dit bezoek de samenwerking met Hamburgse counterparts onderzoeken. Wethouder Economische Zaken en Internationale Handelsrelaties Jaap Dijkstra is de delegatieleider van deze missie die ondersteund wordt door het Healthy Ageing Network Northern Netherlands.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De stad Groningen heeft de blik op het Oosten gericht, in het bijzonder op de Noord-Duitse steden. Hamburg kent een sterk ontwikkelde life sciences sector met de vele farmaceutische multinationals en toonaangevende biotechnologiebedrijven. De missie heeft als doel samenwerking tussen bedrijven en instellingen te verkennen, ervaring bij clusterontwikkeling uit te wisselen en het uitdragen van de focus op Healthy Ageing. Het programma bestaat uit presentaties en bedrijfsbezoeken, verzorgd door de Noord-Duitse clusterorganisatie Norgenta.

Belang voor het Noorden.
Healthy Ageing staat voor een kennis- en ontwikkelingscluster gericht op langer gezond blijven. Een sociaal en maatschappelijk relevant thema, dat ook van grote economische betekenis is. Onderzoek en bedrijvigheid strekt zich uit over verschillende sectoren, zoals biotechnologie, voeding, medische hulpmiddelen en gezonde leefstijl. Noord-Nederland heeft de kennis en de potentie om tot dè specialistische regio in Europa uit te groeien als het gaat om gezond ouder worden.

Samenwerking Groningen Hamburg.
In 1492 sloten de Hanzesteden Groningen en Hamburg een overeenkomst die de handelsbetrekkingen tussen de steden veilig stelde. Anno 2009 zijn de steden nog steeds samenwerkingspartners. Zo sloten de beide steden in februari een samenwerkingsovereenkomst op het gebied van IT, Nieuwe Media en de creatieve industrie, waarbij het bedrijfsleven en kennisinstellingen de kans wordt geboden nieuwe markten te verkennen in beide steden.