economie

30 mrt 2009, 07:07

GroenLinks provincie Groningen blijft tegen kerncentrales

GroenLinks in de provincie Groningen blijft tegen de komst van een kerncentrale naar Groningen, ondanks het feit dat volgens een enquête van het Dagblad van het Noorden een meerderheid van de bevolking in Groningen en Drenthe voor kernenergie zou zijn. In plaats daarvan moet ingezet worden op energiebesparing en op duurzame energieproductie d.m.v. windenergie, zonne-energie en warmte-koude-opslag. De leden van GroenLinks in de provincie Groningen stemden op een ledenvergadering op zaterdag 28 maart in Zuidbroek unaniem voor een motie met die strekking van raadslid Harrie Miedema uit Groningen-stad.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De laatste tijd laait de discussie over kernenergie in Nederland weer op en wordt er gesproken over de bouw van nieuwe kerncentrale(s) in Nederland, waarbij de Eemshaven door de regering aangewezen als één van de drie mogelijke vestigingsplaatsen. Daarnaast stond er vorige week een artikel in het Dagblad van het Noorden met de uitslag van een enquête onder bewoners van Groningen en Drenthe, waaruit zou blijken dat een meerderheid van de bevolking op dit moment voor kernenergie zou zijn.

Wat GroenLinks in de provincie Groningen betreft, is kernenergie nog steeds geen optie omdat:
- er (nog) geen veilige oplossing is voor het radioactieve afval uit kerncentrales
- er (nog) geen veilige kerncentrales bestaan
- kernenergie geen duurzame vorm van energieproductie is
- kernenergie niet nodig is, omdat er genoeg concrete plannen zijn voor alternatieve vormen van energie (zon, wind, warmte-koude-opslag, micro warmtekracht etc.) en er nog heel veel energie bespaard kan worden.