economie

04 mei 2009, 09:09

GroenLinks Groningen blijft streven naar tunnel onder Zuidelijke ringweg Groningen: ‘Beste oplossing voor leefbaarheid en milieu’

De leden van GroenLinks afdeling Groningen-Stad hebben tijdens de ledenvergadering unaniem een motie aangenomen over de aanpak van de Zuidelijke Ringweg. Hierin stellen zij dat het gemeentebestuur na 30 juni op zijn minst een gedetailleerde studie naar een tunnelvariant moet laten uitvoeren. GroenLinks neemt geen genoegen met een opmerking uit de losse pols dat een tunnel ‘veel te duur’ wordt: ze dringen aan op een zeer nauwkeurig onderzoek naar de kosten, omdat een tunnel volgens hen grote voordelen heeft voor de stad Groningen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Op 21 april jl. is de participatiefase over de Zuidelijke Ringweg begonnen. Er worden in deze fase zes varianten aan de inwoners van Groningen voorgelegd, waarvan er twee realistisch en betaalbaar zijn in de ogen van de Stuurgroep Zuidelijke Ringweg. Deze varianten zijn de zogenaamde ´weg op palen´ en de weg met parallelstructuur. Een tunnelvariant wordt door de stuurgroep als te duur beschouwd. Dit terwijl er nog het nodige onduidelijk is over de kosten hiervan. Zoals het nu lijkt, kiest de gemeenteraad van Groningen op 1 juli 2009 één voorkeursalternatief.

Volgens de GroenLinks leden is een tunnelvariant (onder het huidige tracé of via een ten zuiden van de stad gelegen tunnel) de beste oplossing voor de leefbaarheid en voor het milieu. De GroenLinks leden vinden dat er voor een besluit van deze omvang voldoende duidelijkheid moet zijn over kosten en effecten. Zij zijn daarom unaniem van mening dat er een volledige planstudie moet worden uitgevoerd naar een tunnelvariant. GroenLinks ziet het als een gemiste kans wanneer onder tijdsdruk een goed en duurzaam alternatief zou sneuvelen.