economie

17 mei 2018, 10:10

Gemeenteraad Groningen steunt ondernemers Paddepoel

Gemeenteraad Groningen steunt ondernemers Paddepoel

Ondernemers in Paddepoel hebben deze week steun gekregen vanuit de gemeenteraad en het college van B en W.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

B en W van Groningen en de gemeenteraad springen in de bres voor ondernemers in het winkelcentrum Paddepoel die een conflict hebben met de Vereniging van Eigenaren (VVE) over winkelopeningstijden op zondag.

 

In het winkelcentrum Paddepoel is al geruime tijd sprake van een conflict tussen de eigenaren van de panden en ondernemers. De eigenaren vinden dat  de ondernemers ook op zondag open zouden moeten, maar veel ondernemers vinden dat dat economisch niet uit kan, of voelen er om andere redenen niet voor om op zondag open te gaan.

 

Deze week kwam de kwestie aan de orde tijdens een spoeddebat in de gemeenteraad dat was aangevraagd door de fracties van het CDA, SP en PvdA  en Stad en Ommeland.

 

B en W lieten tijdens het debat weten bereid te zijn ondernemers die een juridisch conflict hebben met de VVE financieel bij te willen staan. Ook vindt de gemeente dat het conflict tussen eigenaren en ondernemers eerst moet worden opgelost voordat er meegewerkt aan worden aan uitbreidingsplannen voor het winkelcentrum Paddepoel. De VVE wil namelijk dat er twee supermarkten bij komen in het winkelcentrum.

 

Op initiatief van fractievoorzitter René Bolle van het CDA werd besloten dat er een brief komt namens de gemeenteraad waarin alle pandeigenaren, aangesloten bij de VVE, wordt gemeld dat de huidige gang van zaken onacceptabel is en opgelost moet worden.