economie

17 nov 2009, 20:08

Gemeenten Delfzijl, Eemsmond, Appingedam en Loppersum : inniger samenwerking in Eemsdelta

De colleges van B en W van de DEAL-gemeenten (Delfzijl, Eemsmond, Appingedam en Loppersum) hebben besloten de uitvoerende taken van de vier gemeenten over anderhalf jaar in een gezamenlijk Shared Service Center (SSC) onder te brengen. De afspraak is een vervolg op die van 1 en 2 oktober jl.. Toen is gesproken over de ervaringen van de huidige samenwerking en zijn vervolgafspraken gemaakt. De samenwerking is vastgelegd in het Bestuursakkoord Eemsdelta (26 juni 2008) en is ondertekend door de vier gemeenten en de provincie.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Op 10 november jl. is de stand van zaken besproken van de lijnen die tijdens de eerste bijeenkomst op 1 en 2 oktober zijn uitgezet. Dat zijn de lijnen: strategische visie op het gezamenlijk gebied, besturing en samenwerking van de organisatie en de operationele samenwerking.

Strategische Visie
Wat betreft de strategische visie op het gezamenlijk gebied zijn de vier gemeenten samen met de provincie bezig met het formuleren van een overkoepelende en gezamenlijke visie op het gebied. Er bestaan al visiedocumenten voor bepaalde onderdelen zoals het ontwikkelingsperspectief voor het stedelijk gebied, Delfzijl en Appingedam. 10 november is afgesproken om dit onderdeel te verbreden en integraal te maken en ook een ontwikkelperspectief te ontwikkelen voor het platteland van Loppersum, Eemsmond en Delfzijl.

Besturing en samenwerking
De besturing en organisatie van de samenwerking moet nog verder uitgediept worden. Er wordt nagedacht over een nieuwe vorm van besturing waarbij burgemeesters en gemeentesecretarissen beter kunnen toezien op het proces en sneller kunnen bijsturen. Voor verschillende hoofdtrajecten in de samenwerking komen er bestuurlijke stuurgroepen die bestaan uit portefeuillehouders voor deze trajecten. Dat betekent dat burgemeesters altijd toezien op alle processen, maar als portefeuillehouder op een onderdeel toezien op de inhoud.

Operationele samenwerking
Wat betreft het samenwerken van de organisaties moet er begin 2010 een ‘Stappenplan SSC’ liggen voor de komende anderhalf jaar. Het uitgangspunt in de samenwerking blijft de zelfstandigheid en identiteit van elke gemeente afzonderlijk. De samenwerking tussen de vier gemeenten moet die zelfstandigheid en identiteit ondersteunen. De gemeenteraden blijven volledig verantwoordelijkheid dragen.

Deze drie lijnen worden nu verder uitgewerkt. De vier colleges praten binnenkort opnieuw met elkaar over de verdere vormgeving van de DEAL-samenwerking.