economie

14 okt 2008, 08:08

Gemeentebegroting 2009 gepresenteerd: extra geld voor energiezuinig wonen

De gemeente Groningen heeft de begroting voor 2009 gepresenteerd. In de begroting, van 878 miljoen euro, is geld weg gelegd voor onder andere schuldhulpverlening, de regiotram en energiezuinig bouwen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:


In 2009 presenteren gemeente en corporaties een plan om in 2012 10-15% van de corporatiewoningen energiezuinig te maken, hiervoor is volgend jaar 2,3 miljoen euro beschikbaar. Van de gemeentelijke scholen worden in 2009 negen schoolgebouwen energiezuinig gemaakt en wordt de luchtkwaliteit verbeterd. Op bedrijventerrein Westpoort wordt een groene gasvoorziening aangelegd. Daar is 1 miljoen euro voor gereserveerd. Voor het duurzaam bouwen van de VMBO scholen Noord-Oost en West is 2.12 miljoen euro begroot. De verwachting is dat 40 % van die kosten terug verdiend wordt met lagere energielasten.
Volgens de gemeente is er tevens geld gereserveerd voor schuldhulpverlening en minimumhuishoudens met kinderen krijgen een computer. Ook wordt er structureel geld opzij gelegd voor de regiotram. Er is 3 miljoen euro vrijgemaakt voor nieuwe fietspaden, asfalteren van bestaande fietspaden en het realiseren van een nieuwe fietsbrug over het Reitdiep.
Groningen wil meer en sneller bouwen, ook voor starters op de woningmarkt. Er moeten voldoende kamers en wooneenheden voor studenten komen. Om geluidsoverlast van kamerverhuurpanden te voorkomen komt er 1 miljoen euro beschikbaar. Het aantal zelfstandige seniorenwoningen moet met 1400 woningen groeien.

Voor het advies- en steunpunt huiselijk geweld is in 2009 150.000 euro beschikbaar. Er komt een extra Wmo impuls voor stallingen van scootmobielen, uitbreiden huisbezoek bij ouderen, toegankelijk maken van welzijns- en sportaccommodaties en vrijwillige dienstverlening in de wijken. Hiervoor is 1 miljoen euro beschikbaar. Samen met corporaties werken we aan het toegankelijk maken van wooncomplexen. In het activiteitencentrum Marktplaats in Lewenborg wordt 1,2 miljoen euro geïnvesteerd.

Een steunpunt voor (ex) alleenstaande minderjarige asielzoekers (AMA) kan rekenen op een bedrag van 90.000 euro. Hiervoor wordt het project Perspectief voor (ex) AMA’s omgevormd tot een steunpunt.

De gemeentebegroting wordt de komende weken behandeld in de diverse raadscommissies. Op donderdag 6 november is er een extra raadscommissie Financiën en Veiligheid en de gemeenteraad komt op 12 november bijeen om de begroting te bespreken.