economie

26 jul 2018, 10:10

Gemeente Groningen hakt knoop door over aanbesteding zorg

Gemeente Groningen hakt knoop door over aanbesteding zorg

De gemeente Groningen heeft een besluit genomen over het gunnen van onderdelen van de zorg. Het gaat om aanbesteding van werkzaamheden in het kader van WMO-begeleiding. De gunning is voorlopig en gaat naar organisaties als Werkpro-Cosis, At Home First en Lentis-Noorderbrug-Philadelphia.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Individuele en groepsgerichte ondersteuning, kortdurende verblijf en sociale activering zijn onderdelen van de zorg die de gemeente de afgelopen maanden heeft aanbesteed. Groningen heeft nu een besluit genomen over de (voorlopige) gunning van deze onderdelen.

 

De gunning is verdeeld over vier gebieden. De gunning voor twee stadsdelen ontvangt de combinatie Werkpro-Cosis te weten stadsdeel Centrum, Oude Wijken en stadsdeel West. Ze voeren dit uit onder de naam ‘Ben in de Buurt’.

 

At Home First krijgt de gunning voor stadsdeel Oost en de gemeente Ten Boer. Stadsdeel Zuid is gegund aan de combinatie Lentis-Noorderbrug-Philadelphia.

 

Wethouder Ton Schroor: “We hebben gekeken naar het ondersteuningsaanbod dat de partijen gaan leveren, de manier waarop ze dit aanbod leveren en het plan van aanpak om op 1 januari aanstaande te starten. De winnende partijen voldoen ruimschoots aan alle kwaliteitseisen die we hebben gesteld. Ik heb dan ook alle vertrouwen dat deze partijen samen met gemeente en WIJ Groningen passende zorg en ondersteuning gaan  bieden. Hiermee zetten we een volgende stap in de transformatie van het sociale domein.”

 

WIJ Groningen

 

De gunning binnen de vier gebieden gaat in vanaf 1 januari 2019, en geldt voor een periode van 4 jaar, met een optie tot verlenging van 2 jaar. Partijen binnen het gebiedsondersteunend netwerk zijn verantwoordelijk voor verschillende vormen van hulp aan mensen met een beperking of chronische psychische of psychosociale problemen. De partijen gaan intensief samenwerken met WIJ Groningen en de gemeente. WIJ Groningen blijft voor inwoners de centrale ingang voor vragen over ondersteuning en zorg in de eigen omgeving. Het ondersteuningsaanbod van de partijen wordt via WIJ Groningen aangeboden.

 

Overgang

 

Er is sprake van een voorlopige gunning. Als er de komende 20 dagen geen bezwaren worden ingediend, zijn de gunningen met ingang van 14 augustus definitief van kracht.

Na de definitieve gunning start de voorbereiding zodat het netwerk daadwerkelijk op 1 januari van start kan gaan. Hierbij is veel aandacht voor de kleine aanbieders en lokale initiatieven. Zij kunnen als onderaannemer van de geselecteerde aanbieders aan de slag, zodat zo weinig mogelijk huidige clienten te maken krijgen met veranderingen als gevolg van deze aanbesteding.

 

In het vierde kwartaal van dit jaar zal duidelijk worden in hoeverre dat lukt en wat de impact is voor huidige aanbieders en hun medewerkers. Er komt een speciaal telefoonnummer voor clienten, kleine aanbieders en lokale initiatieven waar men terecht kan met vragen en opmerkingen. Dit nummer opent na de definitieve gunning.  

 

(Foto: Archief. Demonstratie tegen marktwerking in de zorg.)