economie

13 dec 2009, 14:02

€ 200 voor Groningse werkgevers voor elke nieuwe werkleerplek aan Serious Request

‘Werk malaria de wereld uit’. Onder dat motto geeft de gemeente Groningen € 200 aan Serious Request voor elke werkleerplek die in december in de provincie Groningen wordt aangeboden. Voor elke mbo-stageplek doneert de gemeente € 100. Met deze bijzondere actie hoopt de gemeente werkgevers in de provincie over te halen meer plekken voor mbo-leerlingen beschikbaar te stellen. Uiteraard wordt hiermee ook het goede doel van Serious Request - de preventie en bestrijding van malaria - gesteund. Op donderdag 24 december overhandigt wethouder Peter Verschuren een cheque met het eindbedrag aan de dj’s van 3FM.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Er is in de provincie nog steeds een tekort aan plekken voor jongeren om werkervaring op te doen. Jongeren die een Beroepsbegeleidende leerweg volgen, hebben een plek nodig waar ze vier dagen per week kunnen werken. Jongeren in de Beroepsopleidende leerweg zoeken een stageplek voor één dag per week. Mede door de economische crisis is er dit jaar een flink tekort aan plekken. Dat kan ertoe leiden dat jongeren teleurgesteld het onderwijs verlaten, zonder diploma op zak. Om dit te voorkomen, hebben de afgelopen drie maanden gemeenten, UWV WERKbedrijf, kennisinstellingen en de ROC’s extra inspanningen gedaan om werkervaringsplekken te vinden. De Groninger wethouder Verschuren deed eerder al een oproep aan de werkgevers om werkervaringsplaatsen ter beschikking te stellen. Veel jongeren zijn inmiddels onderdak, maar nog niet allemaal. Met de actie ‘Werk malaria de wereld uit’ geeft de gemeente aan dit ‘herfstoffensief’ een extra impuls.


Website
Werkgevers die een plek willen aanbieden, kunnen terecht op de site www.werkmalariadewerelduit.nl. Ook jongeren in de provincie die zelf een werkervaringsplek vinden in december, kunnen dat hier melden. Op 24 december overhandigt wethouder Peter Verschuren een cheque met het eindbedrag aan de dj’s van 3FM. De website wordt na 24 december omgebouwd tot de site van Werk in Zicht: www.werkinzichtgroningen.nl. Werk in Zicht is het gezamenlijke actieplan voor het bestrijden van de jeugdwerkloosheid in de provincie Groningen.