economie

27 mrt 2009, 08:08

Gedeputeerde van economische zaken Gerritsen: ‘’Groningen in elk geval beter voorbereid op crisis’’

De provincie Groningen staat er economisch gezien aanzienlijk beter voor dan de afgelopen tientallen jaren. Er is, mede door jarenlange overheidssteun, een enorme inhaalslag gemaakt waardoor de traditionele achterstand op de rest van het land vrijwel is weggewerkt. Daardoor is Groningen nu in elk geval beter opgewassen tegen de gevolgen van de Kredietcrisis. Bovendien is de regio Eemsmond de komende decennia bijna letterlijk een gigantische bouwput, en daarmee een grote bron van werkgelegenheid. Maar toch is het zeker noodzakelijk dat de provincie Groningen maatregelen neemt om de economie te stimuleren. Dat zegt de Groningse gedeputeerde voor economische zaken Hans Gerritsen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De marktsector in Groningen gaat uitdrukkelijk profiteren van maatregelen die door de provincie Groningen zijn genomen om de negatieve effecten van de kredietcrisis te verminderen, aldus Gerritsen, in een toelichting op de recent gepresenteerde stimuleringsplannen van de provincie Groningen. Hij zegt dat deze week op een website gewijd aan de economie van Groningen, daaromgroningen.nl

Onder de naam ‘Versnellingsagenda’ presenteerde de provincie onlangs plannen om de Groningse economie een extra impuls te geven, door het vervroegd uitvoeren van een aantal maatregelen. Daarbij wil de provincie Groningen vooral de marktsector inschakelen.

Het gaat hierbij om projecten op het gebied van energiebesparing, de bouw en infrastructuur die sneller dan gepland uitgevoerd zullen worden (start voor 1 september 2009). Hiermee is in totaal een bedrag van ca. 82 miljoen euro gemoeid. De werkgelegenheidseffecten worden geschat op 1000 fte's.

Eerder maakte het college van GS al bekend een aantal infrastructurele onderhoudsprojecten versneld te zullen uitvoeren. Daar gaat het om een investering van 5,5 miljoen euro. In totaal wordt er met deze versnellingsagenda ongeveer 88 miljoen euro op de markt gebracht.

Volgens gedeputeerde Gerritsen is Groningen niet uniek in het op provinciaal niveau stimuleren van de economie. “Dat gebeurt overal, maar wij zetten het geconcentreerd in. We hopen dat met name ook de bouw en de energiesector er van profiteren. Daar komt bij dat wij ook de arbeidsmarkt verbeteren, met name door scholing”, aldus Gerritsen.

“Groningen heeft een stevige basis”

“Uit deze combinatie van maatregelen mag beslist niet worden afgeleid dat het slecht zou gaan met de Groningse economie, zoals in de jaren zeventig en tachtig, toen Groningen als provincie zeer slecht presteerde. De meest recent bekend geworden groeipercentages zitten zelfs boven het landelijk gemiddelde, al zijn er ook hier natuurlijk wel bedrijven met problemen.”

Volgens Gerritsen is de Groningse economie in elk geval aanzienlijk beter opgewassen tegen economische dips door de kredietcrisis. “Dankzij een serie overheidsmaatregelen onder de naam ‘Kompas voor het Noorden’ is er de afgelopen decennia veel geïnvesteerd in het Noorden en dat heeft zeer zeker geholpen. We zijn minder kwetsbaar dan vroeger. We hebben in de afgelopen jaren een stevige basis gecreëerd.”

Eemsmond blijft ‘booming’

“Er is zelfs een regio in de provincie Groningen die tot de sterkste van Nederland behoort op dit ogenblik: dat is de Eemsmond, tussen de Eemshaven en Delfzijl. Er is volop activiteit in de havens en er worden regelmatig nieuwe plannen voor investeringen bekend gemaakt. Veel van de plannen die nu in uitvoering worden genomen werden enkele jaren geleden al voorbereid. ‘De Eemshaven is de komende jaren een grote bouwput. Wij investeren door de kredietcrisis heen, zo zou je kunnen zeggen”, aldus gedeputeerde Gerritsen.

Een andere voor Groningen relatief gunstige omstandigheid is dat de Groningse economie relatief weinig exporteert, en daardoor minder last heeft van een weggevallen vraag. Ook is er relatief veel landbouw, een grote semi-overheids- en onderwijssector en veel dienstverlening in het MKB. “Al met al zijn we momenteel daardoor wat minder kwetsbaar”, aldus de Groningse gedeputeerde.

www.daaromgroningen.nl